Update cao onderhandelingen NN Group

Deze week hadden we al weer overleg over jouw cao. Jullie werkgever NN Group was aan zet om te reageren op de wijzigingsvoorstellen van vakbonden. Ik informeer jou met deze nieuwsbrief over hun reactie.
NN Group heeft in het laatste overleg op alle wijzigingsvoorstellen gereageerd die er aan vakbondszijde zijn neergelegd, zonder dan dat hier direct over gediscussieerd en/of onderhandeld zou worden. Met uitzondering dan van het onderwerp 'loon', want hiervan is al duidelijk hoe jouw werkgever daar tegenover staat. In de vorige nieuwsbrief heb ik daar uitgebreid verslag van gedaan, inclusief de argumenten van NN Group. Over loon zullen wij verder praten op 17 november aanstaande, als jouw werkgever met een inhoudelijk voorstel komt voor een tweejarige cao.

Naast een voorstel voor een significante structurele loonstijging heeft CNV Vakmensen ook een voorstel gedaan voor een 30-urige werkweek. NN Group voelt hier niets voor. Medewerkers hebben al een keuze om het aantal uur te werken dat ze willen, de afgesproken arbeidsduur is namelijk in hun contract vastgelegd. Jouw werkgever ziet niet in waarom het bedrijf dan collectief naar 30 uur zou moeten gaan. Daarnaast voert NN Group als argument aan dat zij al allerlei vitaliteitsregelingen hebben en dat de medewerker ook nog een keuze heeft om extra verlof in te kopen. Er is volgens NN Group voldoende gelegenheid voor medewerkers om een goede balans te vinden tussen werk en privé.

CNV Vakmensen stelt ook voor om een individuele leerrekening af te spreken om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen en de eigen arbeidsmarktpositie daarmee te versterken. Juist in de huidige tijd, waarin onzekerheid en onrust op de arbeidsmarkt toeneemt, wordt dit steeds belangrijker. NN Group vindt opleiding en ontwikkelen ook een heel belangrijk thema. Maar of de oplossing een leerrekening of persoonlijk leerbudget is, daar heeft jouw werkgever twijfels bij. Zij voelen meer voor maatwerk in plaats van voor iedere medewerker eenzelfde budget ter beschikking te stellen.  

Wat betreft de invoering van de werkcode, dat willen zowel vakbonden als NN Group. Echter, hoe de uitkomsten vertaald moeten worden naar gezamenlijke afspraken, daarover verschillen bonden en werkgever van mening. 

Ten aanzien van het zeer actuele thema 'tijds- en plaatsonafhankelijk werken' (TPOW), waar ook een werkgroep mee aan de gang is gegaan, hebben alle partijen eveneens ideeën. Vakbonden zitten meer op de lijn van hoe bijvoorbeeld thuiswerken goed gefaciliteerd kan worden en NN Group kijkt meer naar het kostenaspect en in hoeverre bepaalde regelingen (zoals de reiskostenregeling) aangepast kunnen worden. 

Ons ingebrachte thema 'werkgeluk' vindt NN Group ook erg belangrijk. Werkgeluk zou als issue ingebet moeten zijn in de manier van werken, zo geeft jouw werkgever aan. In een volwassen arbeidsrelatie dient dit structureel op de agenda te staan in de gesprekscycli tussen medewerker en leidinggevende; en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt wat NN Group betreft ook bij beiden. Het thema 'werkgeluk' zal zeker nog verder beproken worden in het vervolg van de onderhandelingen.

Over alle in deze nieuwsbrief aangehaalde CNV onderwerpen zal in de komende gesprekken vast en zeker verder worden gesproken. 

Op 17 november aanstaande staat er een volgende onderhandelingsronde gepland. Ook daarna zal ik jouw weer informeren. Wordt vervolgd dus!


Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl 
Twitter: @mdenheijer