Update cao onderhandelingen NN

Deze week heeft CNV Vakmensen weer met jouw werkgever gesproken over een nieuwe cao. Centraal stond hierin aangepaste voorstellenbrief op basis van een 2-jarige looptijd.
Ik heb jou eerder geïnformeerd over de inzet van Nationale-Nederlanden voor een nieuwe cao. Jouw werkgever bleek niet bereid om in een 1-jarige cao een structurele loonsverhoging af te spreken. Gezien de winstgevendheid van de onderneming en het divident dat dit jaar al is uitgekeerd aan aandeelhouders hebben vakbonden aangegeven dit niet te kunnen en willen accepteren. De nullijn is voor CNV Vakmensen geen oplossing. We spreken een nullijn af bij bedrijven die tegen een faillissement vechten, en dan dus niet bij Nationale-Nederlanden.

Jouw werkgever liet wel doorschemeren dat er bij een 2-jarige cao misschien meer mogelijk was. CNV Vakmensen en de collega vakbonden hebben Nationale-Nederlanden toen uitgedaagd om op te gaan schrijven hoe de voorstellenbrief er bij een 2-jarige cao dan uit zou gaan zien. Wij waren bereid om deze optie te verkennen.      

Deze week heeft jouw werkgever de aangepaste voorstellenbrief, op basis van een 2-jarige looptijd, op SAM geplaatst. In de bijlage tref je deze ook nog aan. Die brief is vervolgens in het overleg van afgelopen woensdag besproken. CNV Vakmensen constateert dat jouw werkgever op geen enkele wijze concreet is geworden over hoe een 2-jarige cao er inhoudelijk uit moet gaan zien. Ook een eerste bod voor een collectieve loonsverhoging is uitgebleven. Er worden in de aangepaste voorstellenbrief enkel wat vergezichten beschreven. Dit vinden wij zeer teleurstellend. 

Wat betreft het pensioen wilt werkgever deze graag toekomstbestendig maken, maar ook hier wordt in hun brief geen concrete aanzet toe gegeven. 

En dan nog het sociaal plan...Jouw werkgever wil de beëindigingsvergoeding verlagen om financiële ruimte te creëren voor de opleiding en ontwikkeling om de inzetbaarheid te vergroten. Dus als het aan Nationale-Nederlanden ligt, wordt ook dat minder.

Wij hebben gevraagd om alsnog de aangepaste voorstellenbrief te concretiseren, waarin dan ook een collectieve cao loonsverhoging wordt opgenomen, maar jouw werkgever heeft in het overleg van deze week aangegeven dit niet te zullen doen. Hiermee kunnen we vaststellen dat een 2-jarige cao blijkbaar geen ander en beter perspectief biedt voor een nieuwe cao dan een 1-jarige cao. 

CNV Vakmensen en de collega vakbonden hebben aangegeven zich te gaan beraden over óf en zo ja, hoe we verder kunnen met de cao onderhandelingen. Vakbonden zullen actief hiervoor afstemming met elkaar zoeken om over een aantal weken met een gezamenlijke reactie naar Nationale-Nederlanden te kunnen komen. Het volgende overleg staat gepland op 9 december as.

Ik hou jullie op de hoogte!

Martijn den Heijer
Bestuurder / Onderhandelaar
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer

Downloads