Update cao NN: de petitie is uitgereikt en hoe nu verder?

In de eerste plaats, wens ik jou natuurlijk, zowel privé als zakelijk, het allerbeste toe voor 2022! Afgelopen maand hebben we de petitie aangeboden aan Tjeerd Bosklopper en Leon van Riet van NN. In de dagen daarna hebben we nog een bespreking gehad met de onderhandelingsdelegatie van de gezamenlijke vakorganisaties waarin we een terugkoppeling hebben gegeven van de uitreiking van de petitie en de reactie hierop van NN.

Uitreiken petitie

Op donderdag 16 december jl. hebben, zoals je in een eerdere nieuwsbrief al bent geïnformeerd, de onderhandelaars van FNV, Unie en CNV de petitie aangeboden. Dit deden we tezamen met een taart waaruit één punt ontbrak en op die plek stond geschreven 'inflatie'. Vervolgens hebben Tjeerd en Leon gereageerd op de petitie en de eisen die hierin door ons gesteld worden. 

Tjeerd en Leon hebben eerst een algemeen verhaal gehouden over de situatie van het bedrijf en hoe het met de business op dit moment gaat. Ten aanzien van de cao is de boodschap vanuit de heren complexer. Wij hebben alles vooral aangehoord en hebben nadrukkelijk niet onderhandeld.

Vervolg

Vakorganisaties en kaderleden hebben in een overleg vlak voor de kerst afgesproken om tijdens de kerstperiode te reflecteren op de reactie van NN en medio januari weer bij elkaar te komen om een definitief en gezamenlijk standpunt te bepalen.

Wij zijn ons bewust dat we in deze nieuwsbrief nog niet veel (inhoudelijks) kunnen vertellen over het vervolg, maar we hebben wat meer tijd nodig om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken. Wij hopen snel bij jou terug te komen met een concreter bericht over het vervolg.

Vragen en/of opmerkingen

In de tussentijd ben ik altijd benieuwd naar jouw mening! Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, laat het mij weten via onderstaande contactgegevens.


Martijn den Heijer, bestuurder/onderhandelaar

T 030 751 1950 E m.denheijer@cnvvakmensen.nl