Al het nieuws

Update a.s.r.

Dinsdag is er een kwartaal overleg geweest met a.s.r. De cao-teksten, pensioen, werkdruk en het sociaal plan stonden op de agenda.

Cao
Momenteel zijn we druk bezig met de teksten van de cao. De aanpassingen zijn nog niet gereed; zodra dit wel het geval is worden jullie hierover geïnformeerd. Over het salaris van maart wordt de loonsverhoging van 2,5% doorgevoerd en vorige maand hebben jullie de eenmalige uitkering van €300 ontvangen.

Pensioen
Voor pensioen ligt de afspraak over het huidige indexatiedepot en de mogelijke indexaties over dit budget op tafel. De waardevastheid van de huidige opgebouwde rechten in de oude pensioenregeling zal op termijn onder druk komen te staan. We gaan met a.s.r. in gesprek om de waardevastheid te verbeteren. Er zijn vijf overleggen vastgesteld om samen met Willis Towers Watson deze afspraak verder uit te werken.

Sociaal plan
Het sociaal plan is de afgelopen periode een paar keer als gespreksonderwerp op tafel gekomen. Het huidige sociaal is afgesproken eind november 2018 en heeft een looptijd tot eind 2021. In het sociaal plan is er een afspraak gemaakt over de beëindigingsvergoeding op basis van de toen geldende transitievergoeding. In 2020 is door de overheid de transitievergoeding gewijzigd en is deze naar beneden bijgesteld. Wij hebben te horen gekregen dat a.s.r. deze nieuwe, verlaagde transitievergoeding toepast.
Wij zijn van mening dat dit niet conform de afspraken van destijds is en dat a.s.r. de transitievergoeding zoals die gold in 2018 moet blijven toepassen.
A.s.r. denkt hier helaas anders over en wil het beleid ten opzichte van de uitbetaling niet aanpassen. Conform de tekst waarin wordt uitgegaan van de wettelijke transitievergoeding heeft a.s.r. een punt, maar op deze wijze is er niet over gesproken en de wijzigingen van de transitievergoeding waren in 2018, tijdens het maken van de afspraken, ook nog geen feit.
Daarnaast hebben we afgesproken dat a.s.r. en vakorganisaties bij ingrijpende wetswijziging in gesprek gaan om de impact hiervan te bespreken en wanneer het nodig is het sociaal plan te herzien. Wijzigingen doen wij uiteraard altijd in overleg met leden.
Wij vinden de wijze waarop a.s.r. nu omgaat met het sociaal plan teleurstellend, maar komen in onze gesprekken niet tot een oplossing. Uiteraard hopen we dat a.s.r. alsnog conform de afspraken in 2018 gaat uit betalen. Via deze nieuwsbrief willen wij onze leden informeren en zijn wij benieuwd naar jullie reactie in deze.

Contact
Heb je vragen over deze nieuwsbrief, je werk of word je geraakt door een reorganisatie, neem dan contact met mij op. 

Tamara Westerink, bestuurder CNV Vakmensen
E t.westerink@cnvvakmensen.nl