Uitslag stemming cao Stater 2021

Dank voor het uitbrengen van je stem op het onderhandelingsresultaat van de cao Stater 2021. De uitslag is dat zowel de leden van het CNV als het FNV tegen het resultaat hebben gestemd.
Met name de omzettingsfactor variabel naar vast salaris werd door jullie als onvoldoende beoordeeld. Ook het loonbod werd niet door iedereen goed ontvangen. Dat betekent dat we weer in overleg met Stater gaan om te bezien of we tot een beter/ander resultaat kunnen komen.

Ik houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Arjan Baselmans

Bestuurder CNV Vakmensen

a.baselmans@cnvvakmensen.nl