Uitslag stemming ABNAmro: nieuwe cao is een feit

Tot 25 september 2019 kon je stemmen over het onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao en het sociaal plan. De uitslag is bekend: 90% van onze leden zijn voor. Een hele mooie uitslag. De nieuwe cao en het sociaal plan zijn per 1 januari 2020 van kracht.

Hoe nu verder?
We zijn nog niet helemaal klaar. Voor de pensioenregeling geldt nog een voorbehoud en volgende week praten we onder andere over de uitwerking van de teksten en een aantal werkgroepen. Lees meer over het vervolg en laat je reactie achter -> Krijg je de nieuwsrief per post dan kun je dit webadres op internet hiervoor gebruiken: https://www.jeachterban.nl/abn-amro/onderhandelingen-2019/b/akkoord/posts/nieuwe-cao

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen? Of vind je het leuk om bij de uitwerking van verschillende onderwerpen (agile werken/yello/thuiswerken of ideeën voor waardering van medewerkers) mee te doen.
Laat een reactie achter op Je Achterban ABN AMRO of stuur mij een e-mail.

Sandra Hendriks, 
onderhandelaar CNV Vakmensen
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl 
M 06 1053 9520