Al het nieuws

Teleurstellend uitstel vernieuwd SBK Noordhoff

Wij zijn vanaf begin dit jaar in gesprek met de directie over een herijking van het Sociaal Beleidskader (SBK) Noordhoff. Het bestaande was geldig tot medio 2019. In januari hebben wij het SBK geëvalueerd.

De wens om tot een herijking en daarmee een vernieuwd SBK te komen is nu geparkeerd door Covid-19 en veranderde ontwikkelingen en inzichten. Teleurstellend wat ons betreft.

‘Omgekeerd’ wensenlijstje
Op uitdrukkelijk verzoek van directie hebben wij met onze collega vakbonden een wensenlijstje ingediend. Een wensenlijstje dat recht doet aan de nieuwe tijdsgeest, veranderde wet- en regelgeving én de wensen en behoefte vanuit de leden. Door Covid-19 en de overheidsmaatregelen werden wij gedwongen een pas op de plaats te maken. Uiteindelijk is er begin juni digitaal tussen partijen vergaderd. Aan het eind van de presentatie kwam Noordhoff met een voorstel voor een vernieuwd SBK met een looptijd tot eind 2021. In plaats van de door ons gewenste verbetering, kwam Noordhoff met verslechteringen. Een soort van omgekeerd wensenlijstje met een kostenreductie van ongeveer 30%. Vakbonden hebben dit gekwalificeerd als ongepast en onacceptabel.

Werknemersbelang onder druk
Onze uitgesproken kwalificatie ‘ongepast en onacceptabel’ leek voor Noordhoff geheel onverwachts te komen. De afspraak werd gemaakt dat de vier-koppen-sterke werkgeversdelegatie zich nog eens nader zou beraden. Een nadere financiële onderbouwing met bronbestanden zou ons nog worden toegezonden. Uiterlijk 15 juni zou Noordhoff met een definitief standpunt met voorstel voor vernieuwd SBK komen. Vlak voor de gestelde datum kwam Noordhoff met het voorstel om dit najaar verder te spreken over nut en noodzaak van een vernieuwd SBK. Noordhoff bezwoer dat er geen plannen lagen voor reorganisatie of organisatieontwikkeling die een vangnet – wat het SBK is – vereist. In individuele gevallen zou men wel maatwerk leveren passend binnen de actuele wet- en regelgeving. En daar zit nou net de pijn. Op deze wijze zijn individuele getroffen medewerkers de sjaak, volgelvrij. Hier is dus het werknemersbelang in het geding. 
 
Het vervolg; uitstel of afstel?
Eerst de nodige drukte maken om vooral het SBK te evalueren, te herijken en te vernieuwen. Dan pas op de plaats. Vervolgens achteruit (Noordhoff) in plaats van vooruit (Vakbonden).Het gaat dan om de verminderde waarde van het SBK, met daarin de financiële compensaties voor de getroffen medewerkers bij toekomstige reorganisaties of (organische) organisatieontwikkelingen. Leidend tot voorstel tot uitstel najaar 2020 mét maatwerk, wat wij kwalificeren als volstrekt onvoldoende. En wie weet volgt uiteindelijk afstel op uitstel. 

Samenvattend, conclusie en oproep
Wat ons betreft is het traject van evaluatie, herijking en vernieuwing SBK op zowel proces en inhoud ongepast, niet acceptabel en daarmee teleurstellend. Uitstel en mogelijk afstel levert ‘vogelvrije’ werknemers. Juist nu zou er dus rust in de organisatie kunnen worden gecreëerd door een passend vernieuwd SBK overeen te komen met CNV Vakmensen en de collega vakbonden.
Wij roepen onze leden op zich direct bij ons te melden als zij bedreigd worden in hun baan, in hun functie. Bij vragen kunt u vanzelfsprekend bellen (M 06 23 43 20 81) of mailen (aem.peper@cnvvakmensen.nl) met bestuurder en onderhandelaar Emiel Peper. Wij roepen ook op onze teleurstelling te laten blijken bij de directie, de ondernemingsraad en de collega’s.
Uiteindelijk willen wij met onze leden: behoud van werkgelegenheid, passende functies, fijne arbeidsverhoudingen en goede, passende arbeidsvoorwaarden. Ook wanneer er gedwongen afscheid moet worden genomen.
Wordt vervolgd!

Emiel Peper, bestuurder CNV Vakmensen
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M 06 2343 2081