Strategie review ABN AMRO en wat CNV Vakmensen voor je kan doen

ABN AMRO heeft vandaag haar strategie-review aangekondigd. Als gevolg daarvan gaan er in de komende jaren 15% van de banen bij de bank verloren. CNV Vakmensen werd hierover ook door de bank geïnformeerd. In deze nieuwsbrief gaan we hier verder op in.
Een persoonlijke bank in de digitale tijd
Dat is wat de bank wil zijn en waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Wat dat betekent voor medewerkers is nog niet duidelijk. Wel wordt gesproken over het sluiten van kantoren en wordt in het bericht aan de medewerkers gesproken over verdere digitalisering van de processen en het afbouwen van het productaanbod, maar concrete plannen zijn nog niet uitgewerkt en worden pas in de loop van 2021 verwacht.

Leidt tot 15% minder banen
Waar wel duidelijkheid over is, is het verwachte percentage banen dat verloren gaat als gevolg van de veranderingen. 15% verlies aan arbeidsplaatsen wereldwijd betekent het verlies van zo'n 2700 banen; dat is bijna 1 op de 6 medewerkers. De helft daarvan zou via natuurlijk verloop moeten worden opgelost, maar voor de overblijvende arbeidsplaatsen geldt dat medewerkers zullen moeten worden omgeschoold of ge-up- of re-skilled om aan het werk te kunnen blijven bij de bank. De vraag is of dat voor iedereen mogelijk zal zijn. CNV Vakmensen zal zich de komende tijd hard maken voor voldoende ondersteuning voor medewerkers juíst daar waar geschoold/omgeschoold zal moeten gaan worden. Met dergelijke grote aantallen kunnen we niet maar wachten op wat er op ons af komt.

Duidelijkheid in 2021, effecten tussen begin 2022 en eind 2024
De bank  verwacht dat in de loop van 2022 duidelijk wordt wat de plannen zullen behelzen; de eerste effecten verwacht men vanaf 2022.
Dat is enerzijds mooi want dat geeft tijd om je te prepareren op de gevolgen, maar anderzijds is er nog geen duidelijkheid over de opvang van de gevolgen, omdat het huidige sociaal plan afloopt op 31 december 2021.
Het worden dus ook wat dat betreft nog spannende tijden.

Wat jij mag verwachten van CNV Vakmensen
Natuurlijk zorgen we er voor dat jouw belangen, jouw vragen, jouw zorgen, jouw positie goed voor het voetlicht komen en dat iedereen die bij deze wijzigingen betrokken is op een gelijke wijze wordt behandeld/geholpen door de bank.
Wij zullen aandringen op voldoende faciliteiten om je te kunnen omscholen/upskillen. En we willen dat er aandacht is voor jou en de gevolgen van deze veranderingen voor jou.
Natuurlijk kun jij als lid van CNV Vakmensen als het moet ook altijd terugvallen op de deskundige individuele ondersteuning door de individuele belangenbehartigers van de bond.

Heb je vragen, wil je iets zeggen, wil je met en bij collega's je hart luchten?
Zoals je weet, kun je mij altijd je vragen en opmerkingen e-mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl
En uiteraard kun je ook terecht bij één van onze kaderleden Wim Janse, Carel Deden, Ad de Jong, Dineke van der Horst, Elvira van Koert, Kirsten Westerhoven, Erwin van Elst of Erik van der Hoven.
Maar misschien wil je juist wel even, net als in normale tijden, je hart luchten bij je collega's of bij de bond. Als jij behoefte hebt aan een (weliswaar digitale maar toch) meeting met andere leden en de bond via Teams, laat het me weten. Dan gaan we dat organiseren.

Een persoonlijke bond, ook in digitale tijden
CNV Vakmensen is een persoonlijke bond, altijd al, en we proberen ook nu persoonlijk te blijven ondanks de beperkingen van het niet bij elkaar kunnen komen. Jij kunt terugvallen op jouw vakbond en jouw collega kan dat ook maar dan moet hij of zij wel lid worden van CNV Vakmensen. We kunnen ons voorstellen dat je de komende tijd veel vragen hebt en dat je direct betrokken wilt zijn bij de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor jou. Datzelfde geldt voor je collega. Deze is van harte welkom bij CNV Vakmensen. En zoals je weet, het mooie bij ABN AMRO is dat het vakbondslidmaatschap het eerste jaar door de bank wordt betaald. Klik hier om naar het speciale ABN AMRO formulier te gaan

Meepraten en meedoen?
Op Je Achterban hebben we voor ABN AMRO medewerkers een eigen Community. Daar kun je met elkaar of met ons in gesprek gaan, je vragen stellen of zorgen delen.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E:  a.bulsink@cnvvakmensen.nl