Al het nieuws

Stem over onderhandelingsresultaat Achmea-cao

Er is een resultaat bereikt over de Achmea-cao. De 34-urige werkweek is de opvallendste afspraak. Tijd is een schaars goed. Daarom pleit CNV voor minder werken per week. Deze afspraak past daar in. Ook zijn afspraken gemaakt over loon, onbeperkt opleidingsbudget, stapje terug en geboorteverlof.

Lastige puzzel maar we zijn er uit
Het was een lastige puzzel, maar we zijn er uit. Er komt geen wijziging in de pensioenregeling. Door de eisen van het pensioenfonds konden wij daarover geen afspraken maken. Dat betekent dat naast afspraken over stap terug, pilot onbeperkt opleidingsbudget, gelijke beloning, werkgeluk en geboorteverlof de focus lag op 34-urige werkweek en de loonsverhoging. De afspraken, die zijn gemaakt, kunnen we met opgeheven hoofd aan jou voorleggen.

Het woord is aan jou: je kunt stemmen
Het was een lastige puzzel, maar ik ben blij dat ik dit onderhandelingsresultaat ter stemming aan jou voor kan leggen. Het is nu aan jou. Na het doorlezen van deze nieuwsbrief kun je hier digitaal jouw stem uitbrengen over het onderhandelingsresultaat. Krijg je de nieuwsbrief per post, kijk dan even op www.jeachterban.nl/achmea om te stemmen. 

We realiseren ons dat de stemming precies in de periode loopt waarin veel mensen vrij zijn in verband met Kerst en Oud en nieuw. Maar wil de loonsverhoging per 1 januari 2020 worden uitbetaald zijn we gebonden aan deze termijn. Je kan tot en met 7 januari 2020, 12.00 uur hierover stemmen. 

34-urige werkweek wordt standaard
De standaard werkweek bij Achmea wordt per 1 januari 2021 34 uur met behoud van loon. Dat betekent dat je uurloon dan stijgt met 5,88%. Dat heeft gevolgen voor o.a. je pensioen en je vakantietoeslag. 2020 wordt gebruikt om met een voorbereidingsgroep, waarin CNV Vakmensen ook zit, met medewerkers in gesprek te gaan over hoe we dat zo’n invulling geven dat het ook aansluit bij mogelijkheden van zowel Achmea als de medewerkers. Om de overgang glad te laten verlopen, kan je zowel in 2021 als in 2022 nog je huidige arbeidsduur houden. Op die manier kan je er langzamerhand aan wennen. Als je dat aangeeft aan je leidinggevende dat je dit wil, kan het voor 2021 en 2022 niet geweigerd worden. Wel zal je in 2022 aan moeten geven of er persoonlijke omstandigheden zijn waarom je meer dan 8,5 uur per dag wilt werken. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan reistijd of kosten voor kinderopvang. Na 2022 kan je ook via Achmea Select aangeven als je meer dan 34 uur wilt werken. Dan is er zoals nu ook bij Achmea Select toestemming van je leidinggevende nodig. Werk je al 34 uur of minder dan kan je je huidige arbeidsduur behouden en stijgt je loon met 5,88%. Werk je meer dan 36 uur dan vermindert je arbeidsduur met 2 uur; dat heeft dan positieve gevolgen voor je salaris. CNV Vakmensen gelooft in minder werken. Ook uit de enquête onder de leden bij Achmea bleek dat tijd een schaars goed is. Als je minder uren per week werkt, heb je meer tijd voor zowel je privéleven als je ontwikkeling. Op die manier kan je burn-outklachten voorkomen en stijgt de motivatie en daarmee ook de arbeidsproductiviteit. Als je gemotiveerd bent, werk je harder zo is gebleken. Bovendien zou dat bij Achmea minder boventalligheid kunnen betekenen. Ook omdat wij in 2020 goed gaan voorbereiden hoe dat het beste te regelen, gelooft CNV Vakmensen in deze afspraak. Voor ons kan het een 1e stap zijn naar nog minder werken (32 of 30 uur per week). Voordat de onderhandelingen over de cao vanaf 2022 beginnen zullen we ook de 34-urige werkweek evalueren. Als er dan aanpassingen nodig zijn zullen we dat ook meenemen.

Looptijd en loonsverhoging
Omdat de invoering van de 34-urige werkweek nog niet direct ingevuld kan worden, is er een 2-jarige cao afgesproken. De waarde van de 34-urige werkweek is 5,88%. Daarmee stijgt je uurloon. Dat betekent wel dat er een beperkte loonsverhoging in 2020 mogelijk is. Per 1 januari 2020 is die 1%. De totale waarde over 2 jaar is dan een kleine 7%. Goed verdedigbaar wat ons betreft. 

Sociaal Plan verlengd
Hoewel het Sociaal Plan nog doorloopt tot eind 2020 hebben wij afgesproken dat het sociaal plan verlengd wordt tot 1 juli 2022. Omdat zekerheid voor heel veel medewerkers over het sociaal plan belangrijk is, hebben wij tijdens de onderhandelingen dit voorstel gedaan om er ook uit te komen. 

Pilot onbeperkt opleidingsbudget
Omdat we signalen kregen dat sommige leden geen opleiding kunnen doen, omdat de leidinggevende aangeeft dat er geen budget is, hebben we een pilot onbeperkt opleidingsbudget afgesproken. Medewerkers krijgen daarin, binnen nader af te spreken kaders, de kosten van een opleiding of ontwikkelvraag vergoed (maximaal €5.000), zonder dat daar een akkoord van de leidinggevende voor nodig is. Het gaat om opleidingen e.d. die passen binnen jouw ontwikkelplan en die bijdragen aan jouw inzetbaarheid. 

Stap terug-regeling
Het kan zo zijn dat als je in een bepaalde levensfase zit, je behoefte hebt om een stapje terug te doen of in functieniveau of in uren. Daarvoor hebben we het volgende afgesproken.

Een stap terug in functieniveau
Aanvaard je een functie in een lager ingeschaalde functie dan wordt je salaris in 3 stappen afgebouwd naar het maximum van de nieuwe, lagere functieschaal. Bij benoeming in de nieuwe, lagere functieschaal wordt het verschil tussen het oude salaris en het maximum van de nieuwe functieschaal afgebouwd tot 66,66% van het verschil. Na 12 maanden wordt het verschil tussen het oude salaris en het maximum van de nieuwe functieschaal afgebouwd tot 33,33% van het verschil. Na 24 maanden wordt het salaris afgebouwd naar het maximum van de nieuwe salarisschaal. Een eventuele (bovenschaligheids)toeslag blijft buiten de afbouwregeling, die blijft dus intact.
Een stap terug in aantal uren
Ben je 60 jaar of ouder en je wilt je contracturen verminderen dan wordt je salaris in 3 stappen afgebouwd naar het salaris dat hoort bij het nieuwe aantal contracturen. Gedurende het eerste jaar wordt het salaris over de uren waarmee het contract is teruggebracht voor 66,66% doorbetaald. Na 12 maanden wordt het salaris over de uren waarmee het contract is teruggebracht voor 33,33% doorbetaald. Na 24 maanden ontvang je het salaris dat hoort bij je contractuele arbeidsduur. Gedurende de afbouwperiode vindt pensioenopbouw plaats over het ‘oude’ salaris.
Je kan gebruik maken van deze regeling voor zover je contracturen na de urenvermind ering 50% of meer is van de oorspronkelijke contracturen.
Maak je gebruik maakt van de stap terug regeling in uren dan kan je niet kiezen voor meeruren via Achmea Select.

Verruiming aanvullende geboorteverlof voor partners
CNV Vakmensen vindt het belangrijk, dat als je partner bevalt, jij als de partner van de bevallende ouder verlof krijgt. Vanaf juli 2020 komt er een wettelijk geboorteverlof van totaal 6 weken. De afspraak is dat er bij Achmea vanaf 1 januari 2020 er voor een niet bevallende partner geboorteverlof komt tegen 100% van het salaris. Dat is beter dan de wettelijke regeling, dus daar zijn wij blij mee.

Werkgeluk en werkdruk blijven gemonitord worden
Gedurende de periode dat de cao gaat gelden, zal maandelijks gesproken worden over zowel werkgeluk als werkdruk. CNV Vakmensen vindt het belangrijk dat naast loon en minder werken er ook aandacht besteed wordt aan jouw werkgeluk. Heb je plezier in je werk, doet je werk ertoe en heeft je werk zin, zijn dan vragen die belangrijk zijn om te bespreken. Graag horen wij vanaf volgend jaar ook van jou hoe het zit met jouw werkgeluk. Werkdruk kan ook invloed hebben op jouw werkdruk, daarom zullen we dat ook goed in de gaten houden.

Overige afspraken
Er zijn tevens afspraken gemaakt over verlofsparen, mogelijkheid tot overstap naar het onderwijs, pilot zorgoppas, mantelzorg, zorgverzekering, pilot keuzemoment Achmea Select, onderzoek toepassing Achmea Select, begin maken met wat het pensioenakkoord betekent voor de pensioenregeling, gelijke beloning, bijdrage internationale collegialiteit voor vakbondscollega’s elders en maand van de vakbond. Het gehele onderhandelingsresultaat is hierbij gevoegd. Daarin kan je lezen wat er over deze onderwerpen is afgesproken. Breng dus je stem uit over dit resultaat. 

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986

Downloads