Stem over het sociaal plan Hewlett Packard

Jullie werkgever heeft ons laten weten dat zij, in goed overleg met de ondernemingsraad, het reeds verlopen sociaal plan ongewijzigd willen verlengen tot 1 november 2021. Aangezien leden het laatste woord hebben vragen we jullie hierover te stemmen.

Ontwikkelingen bedrijf
De betrokken vakbonden waaronder CNV Vakmensen zijn door werkgever en ondernemingsraad bijgepraat over de ontwikkelingen in het bedrijf. Zoals in vele bedrijven wordt ook bij Hewlett Packard met zorg gekeken naar de effecten van de coronacrisis op de financiële resultaten. Om in deze spannende tijden voor enige zekerheid van een sociaal vangnet te zorgen is het dringende voornemen om het sociaal plan ongewijzigd te verlengen. Als het goed is zijn jullie al door HR hiervan op de hoogte gebracht. De looptijd is van 15 juni 2020 tot en met 31 oktober 2021. De verwachting is overigens niet dat er op korte termijn reorganisaties zullen worden aangekondigd.

CNV Vakmensen geeft positief stemadvies
We kunnen ons goed vinden in de aanpak van de werkgever en de OR. Het ‘oude’ sociaal plan is namelijk van een behoorlijk goed niveau en deze afspraken uit het verleden blijven gelden ondanks dat er in wetgeving rondom vertrekregelingen hier en daar versoberingen zijn geweest. Het oude sociaal plan was reeds verlopen op 31 oktober 2019. Goed dat er voor jullie zekerheid is als er toch onverhoedse plannen worden gemaakt. We adviseren jou dus in te stemmen met deze aanpassing.

Stemmen
Leden van CNV Vakmensen hebben het laatste woord. We vragen jou daarom om voor 16 juli je stem uit te brengen.
Klik HIER om digitaal je stem uit te brengen. Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen, maak dan gebruik van de bijlage.

Vragen/opmerkingen
Laat het mij weten s.v.p. Het kan zijn dat mijn reactie vanwege vakantie iets langer op zich laat wachten.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl

Downloads