Stem over de cao ICK

Het signaal dat vakorganisaties ontevreden waren over het verloop van de onderhandelingen is door de werkgevers opgepakt. Tijdens de laatste onderhandelingen is er over alle voorstellen gesproken. We hebben tijdens de onderhandelingen flinke stappen gemaakt en uiteindelijk een gezamenlijk resultaat bereikt. Nu ben jij aan zet, geef je mening over de afspraken door het uitbrengen van je stem.

De afspraken
Tijdens de laatste onderhandelingen hebben we een onderhandelingsresultaat afgesproken met de werkgevers. Deze is toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Hieronder in het kort de hoofdlijnen uit het onderhandelingsresultaat:

 • Looptijd: kalenderjaar 2021
 • Structurele loonstijging: 2% op 1 januari 2021
 • Coronamaatregelen:
  • Bedrijven met een toegekende NOW-aanvraag hoeven de salarissen niet met 2% te verhogen.
  • Werkgevers kunnen maximaal 5 bovenwettelijke vakantiedagen inplannen, uit een tegoed ontstaan voor 2020. Een opgesteld verlofplan door de werknemer kan hier vrijstelling voor geven.
 • Er komt een kaderafspraak in de cao over Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW).
 • Het duurzaam inzetbaarheidsbudget wordt verhoogd naar € 400,00.
 • Per 1 januari 2021 mag de werkgever 3x het AOW-bedrag vrijgesteld van RVU-heffing verstrekken aan medewerkers die eerder uit dienst treden. Deze optie komt vanuit het nationale pensioenakkoord. Door afspraken te maken in de cao, kunnen ook medewerkers onder de cao ICK hiervan gebruik maken en de keuze maken om eerder te stoppen met werken. De regeling is een tijdelijke fiscale mogelijkheid.
 • Jeugdlonen worden per 1 januari 2022 uit de cao verwijderd.
 • Omgaan met rouw: om bewustwording over rouw op de werkvloer te vergroten, wordt er een handreiking ‘Hoe werkt rouw’ beschikbaar gesteld voor werkgevers en werknemers.

Corona
Tijdens de onderhandelingen was de impact van corona een belangrijk thema. Diverse bedrijven hebben last van corona en ook de werkplek is uiteraard voor velen enorm veranderd. Over deze thema’s is lang gesproken. We hebben gesproken over een kaderregeling die werken op kantoor en thuis toelaat, maar ook hebben we over corona gesproken in het kader van de loonontwikkeling. We hebben afgesproken dat bedrijven, die een toegekende NOW-aanvraag hebben, de loonstijging niet hoeven uit te keren. Overige bedrijven met een negatief resultaat kunnen een verzoek indienen bij de dispensatiecommissie.

Daarnaast is te zien dat veel werknemers minder vakantiedagen opnemen en dat verlofsaldo’s toenemen. Om dit in te perken en tegelijkertijd verlof te gebruiken waarvoor het nodig is, namelijk bijtanken, kan de werkgever in 2021 maximaal 5 bovenwettelijke verlofdagen inplannen. Deze verlofdagen moeten wel opgebouwd zijn voor 2020. Daarnaast kun je door middel van een verlofplan ook buiten de verplichte opname vallen.

Stemmen
Uiteraard ben jij uiteindelijk aan zet. Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Klik hier om meteen naar de digitale stemming te gaan. Je hebt tot en met 5 januari 2021 de mogelijkheid om je stem uit te brengen. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je via http://bit.ly/3mGlz79 je stem uitbrengen.

Input van leden telt
Na de vorige nieuwsbrief ontving ik diverse reacties, waarvoor dank. Het is fijn om jullie mening te lezen en deze mee te kunnen nemen naar de onderhandelingstafel. Veel punten hebben gehoor gekregen aan de onderhandelingstafel. Er blijven wensen liggen, maar in de huidige tijd van onzekerheden in de markt o.a. vanwege corona is CNV Vakmensen tevreden met het behaalde resultaat. Het is fijn om deze onderhandelingen af te kunnen sluiten met een gezamenlijk resultaat tussen werkgevers en de vakorganisaties. De openstaande punten nemen we mee naar de komende onderhandelingen zoals de reistijd van ambulante medewerkers. Dit hebben we ook zo meegegeven aan de werkgevers.

Contact en vragen
Heb je vragen naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat, neem dan per mail contact op. Dan zal ik je vraag beantwoorden en kun jij deze informatie ook meenemen in je stemkeuze.

Heb je andere vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, je werk of het lidmaatschap? Neem dan ook contact met mij op via t.westerink@cnvvakmensen.nl

Tot slot wens ik je fijne feestdagen en een goed 2021.

Tamara Westerink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 91
E: t.westerink@cnvvakmensen.nl

Downloads