Stem over aanpassingen roostersystematiek G4S AS

CNV Vakmensen en de andere bonden hebben bij het afsluiten van de cao vorig jaar de afspraak gemaakt om in Q1 2019 een voorstel uit te werken om de huidige roostersystematiek aan te passen. De aanpassing moet uiterlijk in Q1 2020 zijn doorgevoerd maar zo mogelijk eerder.

De invoering vindt pas plaats nadat de leden van de vakbonden ermee akkoord zijn gegaan en de or van G4S AS ermee heeft ingestemd. In deze nieuwsbrief krijg je uitleg over de afspraken die we hebben gemaakt met G4S AS. Aan het einde vind je de link naar het stemformulier waar je kunt stemmen over het voorstel.

De afgelopen periode is er veel en intensief onderhandeld over aanpassingen van de roostersystematiek voor G4S AS. We zijn daarbij uitgegaan van de aanbevelingen van de werkgroep roosters/werkdruk G4S AS waarin zowel vertegenwoordigers van de werkgever, van de Ondernemingsraad als van alle drie vakbonden zaten. 

Wat hebben we afgesproken?
In de bijlage tref je de gemaakte afspraken aan over de overstap van een maandrooster naar een 4-wekenrooster. Over de gemaakte afspraken kunnen de leden van CNV Vakmensen zich nu uitspreken.

Jouw mening
Wij willen wel graag weten hoe jij aankijkt tegen de het belang van jouw voorkeuren versus het belang van het jojo-en beperken. Daarom krijg je naast de “voor” en “tegen” stemoptie over de aanpassing van roostersystematiek ook een stemoptie “voorkeuren” en “maximaal 2 aanvangstijden in een reeks diensten”.
Stem je voor de optie “voorkeuren” dan gaan we er vanuit dat je die voor wilt laten gaan (zelfs als dat tot jojo-en leidt).
Stem je voor “maximaal 2 aanvangstijden in een reeks dienst” dan gaan we er vanuit dat je het belangrijkste vindt om het jojo-en te beperken (zelfs als dat ten koste gaat van je voorkeuren).
We willen dit graag weten om te bepalen of onze standaardafspraak zoals onder voorkeuren is beschreven de juiste is.

Stemmen
Met deze link kom je meteen in de stemlink. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je dit webadres gebruiken om te stemmen: https://q.crowdtech.com/Tns8QEj7Z06JePVKpqidvA  Stemmen kan tot uiterlijk 19 mei 2019

De leden hebben het laatste woord
We kunnen ons voorstellen dat je misschien meer had verwacht en gehoopt, maar deze afspraken zijn het maximaal haalbare binnen de huidige omstandigheden. We behouden de positieve kenmerken van de huidige roostersystematiek en voegen de hiervoor beschreven zaken eraan toe om de systematiek te verbeteren. Een belangrijk voordeel van de nieuwe afspraken is dat je elke week opnieuw zicht hebt op je rooster voor de komende 6 weken. Dat is echt een grote verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waar je pas op de 23e van elke maand weet hoe je tijdvakken eruit zien voor de daaropvolgende maand.
Verder heb je de mogelijkheid om elke periode gebruik te maken van een regeldag; dat is een ‘oude’ RVNB-dag maar je hoeft die veel minder lang van te voren aan te vragen.

Alvast bedankt voor het uitbrengen van jouw stem.

Aletta Bulsink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06 2047 1888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl
Downloads