Stel jij je namens CNV Vakmensen kandidaat voor de onderdeelcommissie Alfam bij ABN AMRO

Op 11 maart 2021 worden er verkiezingen georganiseerd voor de onderdeelcommissie van Alfam, als onderdeel van de Retail en Private Bankingraad van ABN AMRO. CNV Vakmensen draagt het werk van de medezeggenschap een warm hart toe en daarom vragen we aan jou of jij serieus wilt nadenken over de vraag of het iets voor jou is om je kandidaat te stellen.

Waar moet je aan voldoen?
In de bijlage vind je een profiel zoals dat door de medezeggenschap is opgesteld. Het is niet bedoeld als selectiecriterium maar als hulpmiddel om jou de juiste keuze te laten maken. Je moet op 11 maart 2021, als de verkiezingen worden gehouden, tenminste één jaar in dienst zijn van de bank; voor externe medewerkers geldt dat zij dan tenminste twee jaar werkzaam moeten zijn voor de bank.
Naast de gevraagde interesses en competenties uit het profiel verwacht CNV Vakmensen van je dat jij CNV Vakmensen een warm hart toedraagt en open staat voor samenwerking (waar dat nodig en gewenst is) met de andere vakbondsvertegenwoordigers binnen ABN AMRO, zoals de vakbondsbestuurder en de kaderleden. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid maar allen met hetzelfde doel, namelijk het tot hun recht laten komen van de medewerkers van ABN AMRO.

Wat heb je aan het werk binnen de medezeggenschap?
Dát kun je misschien het beste vragen aan één van de collega's die nú in een raad zit. Onze ervaring is dat medewerkers de medezeggenschapsperiode als een verrijking ervaren van hun loopbaan bij het bedrijf. Je bent in de gelegenheid om meer dan normaal een kijkje achter de schermen te nemen en je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op het beleid van de bank. Je leert strategisch denken en handelen, je leert onderhandelen en te communiceren met je collega's die jou immers gekozen hebben. Als lid van CNV Vakmensen kun je altijd terugvallen op de expertise van de bond over allerlei onderwerpen; je hoeft het niet alleen te doen.

Hoeveel vacatures/zetels zijn er?
Er wordt gekozen volgens het personenstelsel. Er zijn geen kiesgroepen. Er zijn vijf zetels vacant.
De onderdeelcommissie is onderdeel van de Retail en Private Banking raad.

Vragen/informatie
Mocht je vragen hebben, laat het me weten via mijn e-mailadres. Wil je dat we je helpen bij de verkiezingen door bijvoorbeeld ondersteunend campagnemateriaal (kan ook digitaal) beschikbaar te stellen? Ook dan kun je mij mailen.
Voor nu is het eerst belangrijk dat jij laat weten of je kandidaat wilt zijn namens CNV Vakmensen.

Bereidverklaring
Laat je interesse blijken door de bereidverklaring (met NAW-gegevens, geboortedatum en corporate ID) in te vullen, te ondertekenen en aan ons terug te sturen vóór 15 januari 2021, het liefst per email: secretariaat@cnvvakmensen.nl
Per post kan je dit versturen naar CNV Vakmensen, t.a.v. het Secretariaat, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 47 18 88
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Downloads