Start onderhandelingen cao Uitgeverijbedrijf

Eindelijk, de onderhandelingen voor een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf zijn gestart. Voor de zomer werden de onderhandelingen nog uitgesteld in verband met corona. Vakbonden en werkgevers proberen met een beperkt aantal onderwerpen snel tot een akkoord te komen over een nieuwe cao.

Eindelijk van start
Half februari heeft CNV Vakmensen een eerste voorbereidend gesprek gehad met FNV, NVJ en De Unie over een nieuwe cao. Tijdens dit gesprek konden we niet voorzien dat Nederland vier weken later op slot zou gaan in verband met de uitbraak van het coronavirus. Net als veel andere cao’s werden ook de onderhandelingen voor de cao voor het Uitgeverijbedrijf uitgesteld. Hoewel de situatie nu niet veel beter is dan in het voorjaar, hebben we nu toch besloten om de onderhandelingen voor een nieuwe cao op te starten. Verder uitstellen van de onderhandelingen vinden wij als vakbonden geen goed signaal richting de medewerkers. De vorige cao liep immers eind juli al af. Afgelopen donderdag, 29 oktober, heeft dan ook het eerste cao-overleg met de werkgevers plaatsgevonden.

Onderwerpen
Als vakbonden hebben we een beperkt aantal van belang zijnde onderwerpen ingebracht. Wij hopen hiermee nog voor het einde van het jaar tot overeenstemming te kunnen komen met de werkgevers. De onderwerpen die we ingebracht hebben zijn: collectieve loonsverhoging, van-werk-naar-werk trajecten, pensioen, freelancers en thuiswerken. Ook de werkgevers hadden een kort lijstje met onderwerpen die zij ingebracht hebben. Ook zij willen praten over de collectieve loonsverhoging, van-werk-naar-werk trajecten en pensioen. Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben wij en de werkgevers de onderwerpen die ingebracht zijn aan elkaar toegelicht.

Thuiswerken
Velen van jullie zullen hoogstwaarschijnlijk al sinds maart van dit jaar hoofdzakelijk thuiswerken. In het begin dachten velen nog dat dit maar voor korte duur zou zijn. De werkelijkheid is echter anders. We werken al maanden verplicht thuis en hier zal op korte termijn waarschijnlijk geen verandering in gaan komen. Thuiswerken levert voordelen op voor werknemers, maar er zijn ook nadelen. Zowel CNV Vakmensen als NVJ hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd over thuiswerken. Uit het onderzoek van CNV Vakmensen is naar voren gekomen dat twee op de vijf thuiswerkers fysieke klachten heeft. Samen met NVJ hebben wij dit onderwerp op de agenda geplaatst tijdens de eerste onderhandelingsronde.

Collectieve loonsverhoging
Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben we uiteraard ook gesproken over een collectieve loonsverhoging. Hoewel het pas de eerste onderhandelingsronde was, hebben we hier wel lang over gesproken. Werkgevers hebben aangegeven dat veel uitgevers onder de huidige economische situatie het moeilijk hebben. Teruglopende advertentieverkopen, daling van de losse verkoop van tijdschriften en de kosten van de transitie (van papier naar digitaal) waar de educatieve uitgevers mee zitten. Argumenten die werkgevers hebben aangevoerd waarom de sector het nu zo moeilijk heeft. Daarnaast gaven de werkgevers aan dat zij nu niet kunnen overzien hoe de economie zich de komende maanden gaat ontwikkelen en wat dit voor gevolgen heeft voor de uitgeverijen. Werkgevers zien op dit moment dan ook geen ruimte voor een collectieve loonsverhoging. Wij vinden het wel belangrijk om ook nu een afspraak te maken over een collectieve loonsverhoging.

Vervolg
De tweede onderhandelingsronde zal op woensdag 25 november plaatsvinden. Dan zullen we in ieder geval verder praten over pensioen, van-werk-naar-werk trajecten en thuiswerken.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wil je reageren? Stuur mij dan een mail. Mijn gegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl