Al het nieuws

Start onderhandelingen Achmea-cao

De onderhandelingen over de Achmea-cao zijn van start gegaan met het toelichten van de voorstellen. Dat ging in een constructieve sfeer. Op basis van de resultaten van de ledenenquête heeft CNV voorstellen gedaan.

Resultaten van de ledenenquête
Leden hebben gereageerd op de enquête die CNV Vakmensen heeft uitgedaan. De vragen gingen naast loonsverhoging  over de thema’s werkgeluk, TOP, vitaliteit, arbeidsduur en werktijden, waardering, kennis van de cao, gelijke beloning en overige voorstellen. De originele voorstellen zijn bijgevoegd.

Werkgeluk
Werkgeluk is voor CNV Vakmensen een belangrijk onderwerp voor het cao-overleg. Immers als medewerkers gelukkig zijn in hun werk stijgt zowel de arbeidsmotivatie als de arbeidsproductiviteit.  Om werkgeluk te vergroten stellen wij voor:

 • In gesprek gaan met medewerkers hoe werkgeluk vorm te geven, waarbij het niet alleen bij de medewerker zelf wordt neergelegd, maar waarbij ook de organisatie het mogelijk maakt om binnen Achmea werkgeluk te beleven.
 • Workshops over werkgeluk.
 • Medewerkers medeverantwoordelijk te maken bij het plannen van de kantooruren.
 • Bij afspraken en gesprekken met medewerkers rekening houden met persoonlijke omstandigheden en levensfase.
 • Duurzame oplossingen voor mantelzorgers.

Talent, Ontwikkelen en Presteren
Als het om TOP gaat blijkt dat er niet overal hetzelfde mee om wordt gegaan. CNV Vakmensen heeft aangegeven dat er aandacht besteed moet worden aan:

 • Bij afspraken over TOP is het van belang om ook rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden en levensfase van de medewerker. 49% van de leden geeft aan dit belangrijk te vinden.
 • Voor met name de middengeneratie zal er aandacht moeten worden besteed aan doorstroom binnen de organisatie.
 • Een leerrekening, persoonlijk ontwikkelingsbudget, die medewerkers helpen om aan hun ontwikkeling te werken.

Vitaliteit
Vitaliteit heeft verschillende aspecten waarover wij afspraken willen maken:

 • 5 jaar vóór pensioen minder uren kunnen werken.
 • Bij aanbod van werk en intensiteit van het werk rekening houden met persoonlijke omstandigheden en levensfase van de medewerker.
 • Sporten op locatie.

Arbeidsduur en werktijden
Tijd is een schaars goed. Medewerkers in alle generaties geven aan dat zij tijd te kort komen voor alle verantwoordelijkheden zowel in het werk als privé.
Daarom willen we het volgende afspreken:

 • Bij planning van werkzaamheden rekening houden met persoonlijke omstandigheden.
 • 10% van de werktijd wordt ingepland voor ontwikkeling.
 • Medewerkers hebben meer invloed op de algehele planning hebben voor wat betreft wie, wat, wanneer op kantoor is.

Waardering
Medewerkers die zich gewaardeerd voelen, ervaren werkgeluk en zijn productiever.
De volgende afspraken helpen daarbij:

 • aandacht voor de persoonlijke omstandigheden onontbeerlijk
 • persoonlijk inzicht in de voor hem of haar van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden

Kennis van de cao
Medewerkers blijken onvoldoende kennis te hebben van wat er geregeld is in de cao. Daarbij kunnen wat CNV Vakmensen betreft de volgende oplossingen helpen:

 • Een persoonlijk arbeidsvoorwaardenoverzicht (al dan niet in een app)
 • Inspiratiesessies over thema’s op de locaties tijdens de looptijd van de cao

Gelijke beloning
Wij willen de afspraak maken dat medewerkers ongeacht sexe, geaardheid, afkomst of levensovertuiging gelijk beloond worden.

Looptijd en Salarisverhoging
Looptijd  van 1 jaar en een salarisverhoging van 4%.

Overige punten

 • Wij willen wederom per jaar een maand van de vakbond afspreken
 • Wij willen graag een bijdrage voor onze vakbondscollega’s elders ontvangen in het kader van internationale collegialiteit
 • Standplaats bij mobiele functies is een issue dat ook besproken moet worden
 • Geboorteverlof

Voorstellen van Achmea
Voor de voorstellen van Achmea verwijzen we naar Achmeanet.

Hoe nu verder?
Het volgende overleg zullen wij met een reactie komen op de voorstellen van Achmea. Ook zullen we daarin zowel de voorstellen van CNV Vakmensen als van de andere vakorganisaties betrekken. Op 13 november is de 2e onderhandelingsronde. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte

Vragen en/of opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl


Downloads