Al het nieuws

Start cao onderhandelingen Canon - Océ

UITNODIGING ledenbijeenkomst locatie ’s-Hertogenbosch en locatie Amstelveen.

Op 18 april starten de onderhandelingen met jullie werkgever over een nieuwe cao Canon.

De huidige tweejarige cao loopt af op 30 juni 2019. Om goede voorstellen richting jullie werkgever te doen vragen wij jullie mening. Daarom nodigen wij jullie uit voor een ledenbijeenkomst in ’s Hertogenbosch of Amstelveen.

Op woensdag 3 april organiseren wij de bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch.
Aanvang 17:30 uur locatie de Brasserie – Brabantlaan 2, 5216TV ‘s-Hertogenbosch.

Op donderdag 4 april organiseren wij de bijeenkomst in Amstelveen.
Aanvang 17:30 uur locatie conferentieruimte – Bovenkerkerweg 59, 1185XB Amstelveen.

Voor een broodje en koffie/thee is gezorgd. Neem gerust een collega mee die mogelijk geïnteresseerd is in de totstandkoming van de cao of informatie wenst over de vakbond CNV Vakmensen.

Eventuele vragen of opmerkingen kun je mailen naar: voor leden van CNV Vakmensen: r.jongen@cnvvakmensen.nl.

De term “toekenning van verlof onder voorbehoud” staat niet genoemd in de cao EN wordt door de werknemers als zeer onwenselijk ervaren. Ook komt het voor dat verlof de dag vóór of enkele dagen voor de aangevraagde dag het verlof niet wordt toegekend.

In de maanden oktober, november en december van dit jaar inventariseren wij bovenstaande problematiek en delen jullie nu reeds mede, dat de situatie rondom naleving van artikel 5.2 van de cao Canon-Océ niet wijzigt.

Wij verzoeken jullie om terug te kijken naar de afgelopen 6 maanden of er:

1. verlof niet is toegekend,
2. Verlof voorwaardelijk werd toegekend,
3. Of er “voorwaardelijk” toegekend verlof werd ingetrokken / alsnog niet werd toegekend.

Ook verzoeken wij jullie – ook indien je niet werkzaam bent bij het onderdeel Services en Support – aan ons door te geven of je werkdruk verhogende maatregelen als hierboven genoemd, herkent. En indien dit zo is, deze aan ons door te geven.

Je kunt de informatie liefst per mail aan ons door geven: r.jongen@cnvvakmensen.nl Of telefonisch via 06 - 51 20 2961.

Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

In het voorjaar van 2019 beginnen wij met de voorbereidingen van de cao onderhandelingen. Mocht je nog opmerkingen over de cao Océ – Canon hebben, mail deze dan gerust door. Wij bespreken deze onderwerpen dan met onze kaderleden, om vervolgens een voorstellen brief te maken.

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 20 2961
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl

Karel-Jan Kivits
Bestuurder FNV Metaal