Stand van zaken pensioenoverleg Zorgverzekeraars

CNV Vakmensen is samen met de andere vakbonden in overleg met de werkgevers over de pensioenregeling bij de zorgverzekeraars. Aanleiding voor deze gesprekken is aanstaande wijziging van het pensioenstelsel. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de stand van zaken.

Pensioenakkoord
In het Pensioenakkoord van 2019 is er een akkoord bereikt om ons pensioenstelsel te wijzigen. Met deze wijziging hopen we dat ons pensioenstelsel weer toekomstbestendig. Veel pensioenregeling zijn nu gebaseerd op een “gegarandeerd” pensioenresultaat. Dat gaat veranderen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het “gegarandeerde” pensioenresultaat niet meer uit het uitgangspunt, maar vormt de premie de basis. In de uitwerking van het Pensioenakkoord zijn hiervoor twee varianten uitgewerkt: het Nieuwe Pensioencontract (NPC) en de Wet verbeterde premieregeling plus (WVP+). Beide regelingen zijn zogenaamde beschikbare premieregelingen.

Wetgeving
De bedoeling was dat de nieuwe wetgeving per 1 januari 2022 in zou gaan. Inmiddels is de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. Hoewel de invoering van de nieuwe wetgeving is uitgesteld, hebben we samen met de werkgevers afgesproken deze maanden toch te gebruiken om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te blijven.

Huidige pensioenregeling
De huidige pensioenregeling bij SBZ Pensioen is een middelloonregeling. Deze regeling voorziet in een “gegarandeerde” pensioenuitkering. Middelloonregelingen hebben op dit moment last van de lage rente. Veelal moet de pensioenpremie omhoog of moet de hoogte van de pensioenuitkering naar beneden gesteld worden. Dit laatste is ook het geval bij SBZ Pensioen. Sinds 1 januari 2021 is de hoogte van het op te bouwen pensioen behoorlijk verlaagd.

Tijdelijke oplossing
Samen met de werkgevers zijn we het erover eens dat het voortzetten van een versoberde middelloonregeling per 1 januari 2022 niet wenselijk is. Daarom zijn we samen met de werkgevers aan het onderzoeken of er per 1 januari 2022 over gegaan kan worden naar de beschikbare premieregeling die SBZ Pensioen wordt uitgevoerd. We zien dit als een tussenstap richting het nieuwe pensioenstelsel. We blijven met de werkgevers in gesprek om te onderzoeken welke van de uiteindelijke pensioenvarianten, NPC of WVP+, gekozen zal worden als de pensioenregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / E r.wonnink@cnvvakmensen.nl