Stand van zaken cao uitzendkrachten

In onze nieuwsbrief van eind mei gaven wij aan dat CNV Vakmensen was gestopt met het onderhandelen over een nieuwe cao. Werkgevers wilden jullie arbeidsvoorwaarden niet of nauwelijks verbeteren. Inmiddels hebben werkgevers een kleine vakbond bereid gevonden de cao voor 4 maanden ongewijzigd te verlengen. Er verandert dus helemaal niets in jullie voordeel. Dat accepteren we niet en vechten we aan.
Wat is er gebeurd?
De vorige cao voor uitzendkrachten (zowel voor ABU als NBBU uitzendkrachten) liep af op 31 mei jl. Ons doel bij de onderhandelingen was en is om jullie positie enorm te verbeteren. De werkgevers kwamen ons echter met veel te weinig tegemoet waardoor we geen akkoord konden bereiken. Werkgevers zijn hierdoor erg nerveus geworden. Vooral omdat de uitzend cao (te veel) mogelijkheden heeft om uitzonderingen op wettelijke bepalingen toe te passen. Een geldende cao is daarmee voor werkgevers een vereiste. Werkgevers hebben daarom achter onze rug een deal gesloten met een vakbond die vrijwel geen leden heeft in de branche; de LBV. De cao is verlengd voor 4 maanden en let op; het is een ongewijzigde cao. Dus, er verbetert helemaal niets in jullie voordeel.

Jullie vakbond, CNV Vakmensen, is kwaad
Het spreekt voor zich dat wij erg boos en teleurgesteld zijn over deze gang van zaken. We vinden dat jullie belangen worden weggegeven door een vakbond van niets. Daarom laten we het er niet bij zitten. We hebben zowel werkgevers als LBV gesommeerd om af te zien van dit cao akkoord. Ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij aangeschreven om dit akkoord te blokkeren. Mocht dit geen effect hebben dan beraden we ons op juridische stappen.

We zullen doorgaan
Voor CNV Vakmensen staat jouw belang sowieso voorop. We willen jullie positie sterk verbeteren. Dat betekent dat we ons aan het beraden zijn hoe wij dat het beste kunnen doen. Aangezien de huidige cao loopt tot 1 oktober 2021 kan het alsnog een optie zijn dat we binnenkort weer met uitzend werkgevers aan een onderhandelingstafel terecht komen. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook onze invloed vergroten op de onderhandelingstafels van jullie opdrachtgevers en daar betere regelingen voor jullie afspreken. Ook in de politiek maken we ons sterk voor jullie positie. Daar is inmiddels een eerste stap gezet.

Advies vanuit de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het nieuw te vormen kabinet
Zoals hierboven aangegeven hangen veel regels in de uitzend cao samen met het kunnen toepassen van uitzonderingsmogelijkheden op de wet. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de wachttermijn van de pensioenregeling, het aantal contracten dat afgesloten mag worden en de mogelijkheden tot het beperken van een aantal loon elementen. Hierdoor is jullie arbeidsrechtelijke positie veel te zwak en zijn jullie mogelijkheden om een goed inkomen te verdienen te beperkt.

Onder politieke druk en n.a.v. bevindingen van diverse commissies, is dit besef ook doorgedrongen bij de centrale werkgevers in Nederland en is er uiteindelijk een akkoord gesloten in de SER (die bestaat uit centrale werkgevers, centrale werknemers (waaronder het CNV) en Kroonleden (dit zijn onafhankelijke leden).

In dit zogenaamde MLT advies zijn vele adviezen opgenomen die de positie van uitzendkrachten moeten verbeteren. Denk aan minder onzekere contracten, een betere (markconforme) pensioenregeling met een veel kortere wachttijd dan 26 weken en, misschien wel het belangrijkste, gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden. We gaan ervan uit dat het komende kabinet de adviezen zal omzetten naar wetgeving en zullen hier politieke druk op blijven zetten. Zie hier het advies (https://www.ser.nl/nl/Publicaties/advies-sociaal-economisch-beleid-2021-2025)

Uiteindelijk wil CNV Vakmensen volledig gelijk loon voor gelijk werk voor jullie bereiken. Als CNV Vakmensen blijven we ons daarvoor inzetten. Het liefst via de cao maar, als dat niet lukt, via wetgeving of juridische procedures.

Vervolg
Het is duidelijk dat er momenteel erg veel speelt in de uitzendbranche en we zullen jullie de komende tijd regelmatig informeren over de ontwikkelingen. We beseffen ons terdege dat, ondanks alle gunstige economische ontwikkelingen in vele sectoren en bedrijven, jullie daarvan nog nauwelijks profiteren, in ieder geval nog niet via een betere cao. We hopen binnenkort met betere berichten te kunnen komen.

Heb je vragen, onduidelijkheden, opmerkingen of heb je een advies?
Stuur per voorkeur een e-mail naar jullie vakbondsonderhandelaars Henry Stroek h.stroek@cnvvakmensen.nl en Marten Jukema m.jukema@cnvvakmensen.nl