Al het nieuws

Stand van zaken cao-onderhandelingen de Volksbank 2021

CNV Vakmensen en de andere bonden onderhandelen sinds het voorjaar over een nieuwe cao en sociaal plan voor de werknemers bij de Volksbank vanaf 2021. Deze gesprekken zijn met een intensieve dialoog rond de mogelijke onderwerpen begonnen in de voorbereidingen er naar toe. Sinds enkele maanden zijn we gekomen tot de daadwerkelijke onderhandelingen.
Afgelopen vrijdag hadden wij de voorlaatste ronde van de gesprekken in dit jaar. Deze onderhandelingen vinden plaats via MS Teams, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Het zal geen verrassing zijn, dat de besprekingen ook beïnvloed worden door de corona-crisis, waarin wij ons al geruime tijd bevinden. Juist bij het schrijven van dit bericht zijn we in een volgende fase gekomen, een vergaande lockdown.

We hebben inmiddels veel voortgang geboekt op onder andere de dossiers ontwikkeling en sociaal plan. Het lijkt er op dat de afspraken die we daar kunnen maken tegemoet komen aan de wensen van de leden.

Om tot een overeenkomst te kunnen komen, moeten we nog overeenstemming bereiken over de onderwerpen verlof en salarisontwikkeling. De vooruitzichten van de banken blijven onzeker in de wereld van de lage rente. Het continu laag zijn en ook nog lager worden van de rente is voor de banken een bedreiging. Dit zien wij als vakbonden ook. Maar de vraag is welke loonontwikkeling daarbij dan passend is. 

Wij denken aan een loonsverhoging op jaarbasis met een 2 voor de komma. De bank heeft daar andere voorstellingen bij. Dan speelt ook nog de looptijd. Een looptijd voor sociaal plan en cao die zoveel mogelijk samenvalt met de nieuwe strategie ligt voor de hand. Dit zou een periode van zekerheid van arbeidsvoorwaarden geven. Echter, het is afhankelijk van hoe je bijvoorbeeld naar de problematiek van lagere rente en langere termijn effecten van Corona kijkt; is het beter na de zomer (waardoor je makkelijker over de periode na 2021 kunt spreken) of verwacht je geen betere omstandigheden om de gesprekken te hebben? CNV Vakmensen heeft een looptijd van een jaar voorgesteld, met de bereidheid om een langere looptijd af te spreken als daar ook goede afspraken zijn te maken.

Nu een paar vragen aan jou:
1. Wil je een korte of een langere looptijd?
2. Welke salaris verhoging vind jij passend?
3. Verlof: Heb je genoeg of vind je het belangrijk dat er meer vrije dagen bij komen?

Laat mij weten wat je vindt voor 21 december. Je kunt mailen naar k.tulner@cnvvakmensen.nl. Op 21 december praten we verder over de cao, het laatste overleg voor dit jaar.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 48 62 74
E: k.tulner@cnvvakmensen.nl