Ruime meerderheid stemt in met cao-VGZ

De afgelopen weken konden de leden stemmen over het bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Een ruime meerderheid van de leden van CNV heeft ingestemd met het bereikte resultaat. Ook bij FNV en De Unie heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd.

Uitslag ledenraadpleging
Net voor de zomervakantie hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt met VGZ voor een nieuwe cao. Tijdens de zomerperiode hebben we de leden in de gelegenheid gesteld om te stemmen over het bereikte resultaat. Een ruime meerderheid van de CNV-leden heeft ingestemd met het bereikte resultaat. Ook de leden bij FNV en De Unie hebben met een ruime meerderheid ingestemd.

Ouderenbeleid
Vooral onder de leden die tegen gestemd hebben was een geluid te horen dat zij teleurgesteld waren, dat er geen afspraken over een RVU-regeling of een 80-90-100-regeling afgesproken kon worden. De snelheid waarmee veranderingen in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, drukt zwaar op het dagelijks functioneren van oudere medewerkers. Ook de wijze waarop de veranderingen zijn doorgevoerd heeft een stempel gedrukt op het dagelijks functioneren. Oudere medewerkers maken zich zorgen hoe zij op een gezonde en plezierige manier door kunnen blijven werken bij VGZ. Wij zullen dit onderwerp op de agenda blijven plaatsen voor verdere bespreking.

Cao-tekst
Nu de cao-VGZ definitief rond is gekomen, wordt er nu gewerkt aan de cao-teksten. Zodra deze zijn opgesteld en goedgekeurd, zal de volledige cao-tekst integraal gepubliceerd worden.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl