Reorganisaties VGZ: KS&O en Data Care

De afgelopen twee weken heeft VGZ haar plannen voor KS&O en Data Care toegelicht aan de vakbonden. Door de voorgenomen veranderingen zullen functies veranderen of zelfs verdwijnen. De veranderingen zullen dan ook impact hebben op de medewerkers.

Aanleiding voor de veranderingen
In de afgelopen twee weken heeft VGZ de vakbonden een toelichting gegeven op de voorgenomen veranderingen binnen KS&O en Data Care. Aanleiding voor de veranderingen komen voort uit: verdere digitalisering en automatisering van werkzaamheden, verlaging van de IT-kosten per verzekerde, meer toegevoegde waarde creëren bij klantcontact, het versnellen van technologische ontwikkelingen en meer inzetten op zelfsturende teams.

Gevolgen medewerkers
Binnen een aantal bedrijfsonderdelen zullen de veranderingen gevolgen hebben voor de medewerkers. Zo zullen functies verdwijnen of is er sprake dat de functie ingrijpend wordt gewijzigd. Mocht een functie niet ingrijpend worden gewijzigd of komen te vervallen, dan kan er eventueel wel sprake zijn dat er afgespiegeld moet worden.

Adviesaanvragen
Voor beide veranderingstrajecten heeft VGZ advies gevraagd aan de ondernemingsraad. Op dit moment heeft de ondernemingsraad beide adviesaanvragen in behandeling. De verwachting is dat de ondernemingsraad voor beide adviesaanvragen in de komende weken een advies zal uitbrengen.

Sociaal plan
Medewerkers die te maken krijgen dat hun functie komt te vervallen en ervoor kiezen om niet te solliciteren op een nieuwe functie, of niet geplaatst worden op een nieuwe functie, worden boventallig verklaard. Het huidige sociaal plan is van toepassing op de groep medewerkers die boventallig worden verklaard.

Vragen
Ik kan me goed voorstellen dat je waarschijnlijk veel vragen hebt over deze voorgenomen veranderingen. Al je vragen kun je mailen naar r.wonnink@cnvvakmensen.nl. De vragen die ik kan beantwoorden zal ik dan beantwoorden. Vragen die ik niet kan beantwoorden zal ik doorsturen naar VGZ.

Robert Wonnink,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl