Al het nieuws

Praat mee over nieuwe cao en sociaal plan bij PGGM

CNV Vakmensen gaat eind september weer in overleg met PGGM om een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan tot stand te brengen. Wie wil meepraten over de inzet van jouw vakbond hierbij, is van harte welkom op maandag 16 september, van 25.00 tot 16.30 in het auditorium.

Leden hebben invloed
Als vakbondsleden zijn jullie de uiteindelijke beslissers over de inbreng van jullie vakbond bij de komende onderhandelingen. Net zoals jullie aan het eind van het overleg-proces stemmen over het resultaat.
Zaken als een vitaliteitsverlof en de samenhang met het (senior)P-budget, versterking van de faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid, de hoofdlijnen van hey performance management systeem en natuurlijk de loonontwikkeling en het pensioen…. allemaal afspraken die we in de cao vastleggen en waarover we ook deze keer met PGGM gaan overleggen. En natuurlijk moet er ook het sociaal plan verlengd worden. We zullen moeten bespreken hoe we omgaan met mogelijke wijzigingsvoorstellen van jullie werkgever daarover.
Over deze en andere onderwerpen die voor jullie van groot belang zijn, zal CNV Vakmensen  een inzet bepalen en dat den we in samenspraak met jullie, de CNV-leden! 
Wil je meepraten? Kom dan naar de ledenbijeenkomst op:
                                 maandag 16 september
                                 van 15.00 tot 16.30 uur
                                 in het auditorium
.
In de week van 9 september ontvang je nog wat informatie ten behoeve van de bespreking van de CNV-inzet.

CNV groeit bij PGGM
De kracht van argumenten én de kracht van de “achterban” spelen een rol aan de overlegtafel. Dat is het principe van hoe een vakbond werkt om de belangen van de medewerkers te bepalen. Daarom zijn we blij te kunnen melden dat CNV blijft groeien bij PGGM. de afgelopen maanden hebben zich veel nieuwe leden aangesloten, waaronder een groep leden van Jong PGGM. Uit hun midden zijn er ook nieuwe leden voortgekomen voor de kadergroep, de groep leden die meedenkt met de CNV-onderhandelaar en de “ogen en oren” zijn van CNV in de organisatie. De kadergroep bestaat nu uit jullie collega’s: Kees Brink, Henk Waanders, Martin Odolphij, Barbara van Weerden, Dirk Veldhuizen, Sadena Elmas, Mats Arkesteijn en Floris van Loo. Aarzel niet ook met een van hen contact op te nemen als je iets kwijt wilt aan je vakbond!

Hoe werkt CNV bij PGGM?
Op de speciale bijeenkomst voor de nieuwe leden vanuit Jong PGGM van begin juli hebben we besproken wat en hoe een vakbond als CNV nu precies doet bij PGGM. En zeker ook: waarom! Dat deden we aan de hand van een korte, puntsgewijze presentatie. Die tref je aan als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Reageren?
Je vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kan je niet alleen richten tot de leden van de kadergroep, maar ook tot de CNV-bestuurder (de onderhandelaar) bij PGGM. dat was in de afgelopen jaren Jolien Dekker (j.dekker@cnvvakmensen.nl 06-23811392) . Omdat zij met pensioen gaat, is de voor PGGM nieuwe CNV-bestuurder Klazina Tulner. Met haar kun je op de 16e dus ook kennismaken!

Klazina is bereikbaar (ivm vakantie vanaf vanaf 9 september) via k.tulner@cnvvakmensen.nl of 06-22 48 62 74.

 

Klazina Tulner en Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
k.tulner@cnvvakmensen.nl
06-22 48 62 74

 

Downloads