Al het nieuws

Periodiek overleg NN juni 2020

Tijdens het periodiek overleg is er gesproken over de overkomst collega’s van Vivat, strategische personeelsplanning, renumeratiebeleid en coronamaatregelen.

Collega’s van Vivat komen over naar Schade en Inkomen
De toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de overkomst van de collega’s van Vivat naar NN Schade en Inkomen. Met Vivat en NN is voor die collega’s een Arbeidsvoorwaardenprotocol afgesproken. Zij komen onder de arbeidsvoorwaarden (inclusief functiewaardering en indeling) te vallen. De adviesaanvragen over de integratie binnen Schade en Inkomen zijn rond juli te verwachten. De eerste collega’s zullen rond 1 oktober 2020 overkomen.

Strategische personeelsplanning: hoe kan jij als medewerker intern aan de slag?
Eén van de afspraken in de cao is dat het makkelijker moet worden om als medewerker intern binnen NN aan het werk te kunnen blijven. Uit medewerkerssessies in het land bleek dit een nadrukkelijke wens. Inmiddels is er een Careercenter ingericht. Daarin zijn de disciplines resourcemanagement, recruitment, mobiliteit en onboarding aan elkaar gekoppeld. Doel hiervan is dat er overzicht is van mogelijkheden binnen NN. Per businessunit wordt er ook een mobiliteitsexpert aangesteld.

Doel van die functie is dat er snel een beeld ontstaat welke behoeftes er nu zijn en in de toekomst zullen zijn voor wat betreft medewerkers. Jij als medewerker kan ook in jouw gesprek met je leidinggevende aan kunnen geven wat jij zou willen. Op deze manier kan er beter gebruik gemaakt worden van de talenten en vaardigheden van medewerkers en de behoefte van NN voor wat betreft capaciteit. Jezelf ontwikkelen voor een nieuwe rol zal daarbij nadrukkelijk worden meegenomen.
Geef vooral als medewerker aan wat jij wilt en dat je bereid bent om binnen NN actief te blijven. Stages en het beschikbaar stellen van netwerken helpt daarbij. Het seniormanagement heeft aangegeven hierin te geloven en wil dat ook uitdragen. Dat kan je ook in het gesprek met je manager aanhalen. In 2020 zal dit Careercenter opgebouwd worden. Als je hier ervaringen mee hebt/ krijgt, laat het mij dan vooral weten.  

Renumeratiebeleid: beloning van de top
Met akkoord van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en positief advies van de COR is het beloningsbeleid voor de top van NN en dan met name de variabele beloning vastgesteld. Naast financiële targets wordt ook naar andere doelen gekeken –bijvoorbeeld duurzaamheid- om te bepalen of er variabele beloning wordt uitgekeerd. Hoewel NN een internationaal bedrijf is, moet er toch ook rekening gehouden met Nederlandse wetgeving.

Coronamaatregelen: langzaam terug?
Er zijn veel vragen van leden gekomen over terugkeren naar het werk. Sommigen willen zo snel als mogelijk, en anderen vragen of dit thuiswerken niet kan blijven. NN geeft aan dat de standaard nog steeds thuiswerken is. Heb je echter een probleem met thuiswerken dan kan je aangeven dat je naar kantoor wil komen. NN zal met betrekking tot terugkeer nog behoudend zijn tot zeker 1 september 2020, afhankelijk van besluiten van de overheid. In een onderzoek blijkt 75% van de medewerkers tevreden te zijn met het huidige thuiswerken. Naast het langzaam terugkeren heeft NN ook besloten dat je de wettelijke vakantiedagen van 2019, die op 1 juli 2020 zouden vervallen, kan opnemen tot 1 september 2020.

Nog vragen en/opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl / M 06 2350 0986