Periodiek overleg NN

Tijdens het maandelijkse overleg bij NN is gesproken over de implementatie van de cao, het correctieproces functiehuis, de aandeelhoudersvergadering en de harmonisatie van de personeelsregelingen.

Implementatie van de cao: de tekst en wat gaat er nu gebeuren met je loonsverhoging en je toeslagen
Nu de leden ja hebben gezegd tegen het principeakkoord over de cao moet er een nieuwe cao-tekst komen. We hopen dat in de loop van juni en juli afgerond te hebben. Vanzelfsprekend houden we jou daarvan op de hoogte. Ook de loonsverhoging en afspraken over toeslagen etc. moeten geïmplementeerd worden. In oktober 2019 krijg jij je 1e loonsverhoging en krijg je als je recht hebt op een toeslag de 1e keer maandelijks. Voor die tijd krijg je de afrekening over de 1e 9 maanden voor wat betreft je toeslag.

Correctieproces functiewaardering
Dat proces is nu in volle gang. Veel collega’s, al dan niet met elkaar, met of zonder leidinggevende of individueel, hebben gevraagd om een correctie. Daar wordt nu naar gekeken. Dat kost tijd. De planning is nu dat 2 juli a.s. iedereen, die in beroep is gegaan, geïnformeerd wordt over de stand van zaken. Iedereen zal in ieder geval tegelijkertijd geïnformeerd worden. Voor sommigen betekent dat lang wachten. De reden hiervoor is dat 1 correctie ook gevolgen voor anderen kan hebben, vandaar dat het allemaal tegelijkertijd gaat.

Aandeelhoudersvergadering akkoord met loonsverhoging top NN
De aandeelhoudersvergadering is akkoord gegaan met een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2019 en 3% per 1 oktober 2019 voor Lard Friese. In de toekomst zal op grond van wetgeving de medezeggenschap ook een rol krijgen bij het bepalen van deze loonsverhoging. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangeboden hierover ook advies te willen geven voor 2020.

Personeelsregelingen worden ook geharmoniseerd
Nu er 1 cao, sociaal plan en pensioenregeling is, wordt er tussen NN en de medezeggenschap ook gesproken over personeelsregelingen, die niet in de cao geregeld zijn. Ook deze zullen geharmoniseerd worden.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

 

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
E:  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M: 06 23 50 09 86