Periodiek overleg Nationale Nederlanden

Tijdens het laatste periodiek overleg voor de zomervakantie is gesproken over participatie van mensen met een arbeidsbeperking, vitaliteit, coronamaatregelen, invaren van Vivat-collega’s en leren en ontwikkelen.
Participatie van mensen met een arbeidsbeperking krijgt structurele aandacht
In de cao hebben we afgesproken dat er medewerkers met een arbeidsbeperking kans moeten krijgen op werk bij NN. In het verleden is dat ad hoc opgepakt en zal nu een duidelijke plek krijgen binnen NN. Daarnaast zal er meer bekendheid moeten worden gegeven binnen NN zowel aan leidinggevenden als aan collega’s. Tenslotte zou er dan ook nagedacht moeten worden hoe de binnenkomst van deze toekomstige collega’s te kunnen faciliteren. NN is net begonnen met een structurele aanpak. CNV Vakmensen is hier blij mee en zal dat blijven volgen.

Vitaliteit: totaal aan aanbod in kaart gebracht
Er is heel veel geregeld voor wat betreft vitaliteit, ook in coronatijd. Vitaliteit gaat om fysieke en mentale gezondheid. Wat betekent dat voor het werk? NN wil daarbij helpen en daarvoor is al veel gedaan. Bijvoorbeeld met behulp van video’s, workshops (ook digitaal), werkplekonderzoek, maar ook hulplijn bij mentale problemen door het thuiswerken. Het totaal van mogelijkheden zal in kaart worden gebracht en continu op 1 platform worden aangeboden. Daarbij wordt zowel gekeken naar wat de behoefte is, maar ook naar wat nodig is. In het najaar zullen wij kijken wat het in kaart brengen van alle initiatieven hebben opgebracht.

Corona-maatregelen: terug naar kantoor?
Afhankelijk wat het advies van de RIVM zal worden, wordt er bij NN rekening mee gehouden dat je na 1 september weer gedeeltelijk op kantoor zal kunnen gaan werken. Om te testen of dat mogelijk is, zal er wellicht in de zomermaanden een pilot worden gehouden. Medewerkers zullen benaderd worden of zij daar op vrijwillige basis aan mee willen werken.

Op langere termijn zou het wel eens zo kunnen zijn dat er op een andere manier gewerkt gaat worden. Meer mogelijkheden tot thuiswerken is dan niet uitgesloten. Afgesproken is dat dit in ieder geval een onderwerp op de cao-tafel gaat worden.

Vivatcollega’s erbij: NN sociaal plan van toepassing voor integratie
Op 1 oktober 2020 en 1 januari 2021 zullen de collega’s van Vivat aan de slag gaan binnen NN. Dat betekent dat er integratie-adviesaanvragen bij de medezeggenschap zullen worden neergelegd. In het arbeidsvoorwaardenprotocol dat bij Vivat met CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties is afgesproken voor de overgang naar NN, is opgenomen dat het sociaal plan van NN voor deze medewerkers gaat gelden. Dat betekent dat voor iedereen hetzelfde sociaal plan geldt.

Leren en ontwikkelen
In het expertise team over leren en ontwikkelen worden de gegevens en afspraken over performance management, talentmanagement, leiderschap en diversiteit verfijnd, ontwikkeld en in kaart gebracht. Het is de bedoeling dat dit team er voor zorg kan dragen dat de wensen van NN met betrekking tot de vaardigheden van medewerkers en de wensen, behoeften en kunde van medewerkers goed op elkaar aan gaan sluiten. Ook met betrekking tot dit onderwerp zal er in het najaar gekeken worden hoe het hier mee gaat en wat nog meer nodig is.

Cao-traject
Na de zomer start het cao-traject. We hebben je daarvoor een enquête gestuurd. Op basis van de uitkomsten zal er een voorstellenbrief van CNV Vakmensen naar NN worden gestuurd. De andere vakorganisaties doen dat ook. Ook NN zal met een brief komen. De onderhandelingen starten op 17 september 2020 met het uitwisselen en toelichten van de voorstellenbrieven. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
E: i.wiersinga@cnvvakmensen
M: 06 23 50 09 86