Periodiek overleg met NN

Tijdens het laatste overleg met NN is gesproken over de nieuwe wetgeving over de transitievergoeding en flexwerk, performance management, cao-inspiratiesessies en functiewaardering. Daarnaast is er ook kort ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis.

Wet Arbeidsmarkt in Balans: gevolgen voor vergoedingen en flexwerkers
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Doel van die wetgeving is om medewerkers met vaste contracten en flexwerkers meer naar elkaar toe te brengen. Dat heeft gevolgen voor o.a. de transitievergoeding. Daar zijn bij CNV Vakmensen ook vragen over binnengekomen. Met name over de gevolgen, die dit zou hebben voor het sociaal plan. Deze wetgeving heeft geen gevolgen voor de beëindigingsvergoeding, zoals die in het sociaal plan is afgesproken. Daarenboven is ook een van de doelstellingen van de wet dat er meer vaste contracten met vaste uren worden afgesproken in plaats van flexcontracten met flexuren. Bij NN is er een flink aantal flexmedewerkers vaste medewerker met een vast aantal uren geworden. Wat CNV Vakmensen betreft een goede zaak.

Performance management: voor 1 april zijn de gevolgen voor jou van het nieuwe systeem duidelijk
In 2019 hebben er veel gesprekken tussen medewerkers en leidinggevende of teams en leidinggevende plaatsgevonden over zowel ontwikkeling als prestatie. De gesprekken waren vooral toekomstgericht. Over 2019 krijgen medewerkers nu te horen of ze voldaan hebben aan de verwachtingen of niet (meet of not-meet). De cao-afspraak is dat de medewerkers in ieder geval op basis van de gesprekken en de prestaties en ontwikkeling 2,5% loonsverhoging binnen de schaal zouden krijgen. Met argumenten kan daarvan afgeweken worden van 1 tot 5%. Ook hierover zijn aan CNV Vakmensen vragen gesteld. Het beeld was dat er gemiddeld 2,5% uitbetaald zou worden. Dat is niet correct. Het grootste gedeelte krijgt 2,5% of meer. Voor 1 april weet iedereen wat hij of zij krijgt. Je krijgt alleen de verhoging als het nog binnen je schaal past.

Inspiratiesessies cao over strategie en jouw ontwikkeling
Nog voor de zomer zullen er inspiratiesessies worden gehouden over strategie van NN en jouw ontwikkeling. In de loop van de komende weken zal je daar meer over horen.

Onderhoud functiehuis voor multidisciplinair werken
In tegenstelling tot wat in het verleden gebeurde wordt het functiehuis nu jaarlijks onderhouden. Dat heeft tot een aantal verzoeken tot wijziging in het functiehuis geleid. Een beperkt aantal heeft werkelijk een wijziging in het functiehuis tot gevolg gehad. Het bleek dat het multidisciplinair in verschillende teams werken onvoldoende tot zijn recht kwam in het functiehuis. Daarop is er iets aangepast. Overigens heeft die aanpassing niet geleid tot aanpassing van salarissen of salarisschalen.

Coronavirus en gevolgen voor jou.
Het is nog niet te overzien wat het coronavirus voor gevolgen heeft voor jou en je werk. CNV Vakmensen heeft erop aangedrongen dat NN voor medewerkers een veilige werkomgeving moet zijn. Volg daarom de aanwijzingen van NN op aangaande dit onderwerp. Wees vooral voorzichtig en heb respect voor je collega’s.
Heb je nog suggesties voor de komende cao?
In de vorige nieuwsbrief is gevraagd naar suggesties voor de cao, die vanaf 2021 gaat gelden. Een aantal collega’s heeft daar op gereageerd. Dat is fijn. Heb jij dat nog niet gedaan en heb je nog goede suggesties? Laat mij dat weten via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via https://www.jeachterban.nl/nationale-nederlanden/

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dat kan je ook laten weten.


Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 0623500986