Al het nieuws

Periodiek overleg met Achmea

Tijdens het overleg met Achmea is gesproken over reacties op en invulling van de cao, werkgeluk/werkdruk en pensioen. De cao wordt naast Achmea getekend door CNV Vakmensen en FNV.

Reacties op het cao-resultaat: 34-urige werkweek en werkdruk
Er is zowel bij CNV Vakmensen als bij de andere vakorganisaties als op Achmeanet veel gereageerd op het cao-resultaat. Leden hebben in ruime meerderheid ingestemd, daarom hebben wij Achmea ook laten weten de cao te tekenen. Ook zijn er vragen gesteld. Deze zijn allemaal persoonlijk beantwoord. De meeste vragen gingen over de invulling van de 34-urige werkweek. Daarnaast zijn zorgen geuit over de werkdruk. De vragen en zorgen zijn met Achmea gedeeld.

Invulling van de cao-afspraken: dat gaan we samen met jou doen
In het 1e kwartaal van 2020 zullen wij tijd nemen om vragen en opmerkingen op te halen over de 34-urige werkweek. Heb je daarover nog suggesties, opmerkingen of vragen, laat het mij dan alsjeblieft weten. Ook zullen wij met Achmea overleggen hoe wij dat ook nog op een andere manier invulling kunnen geven. Daarover hoor je natuurlijk ook meer.
De planning is om voor de zomer op basis van de input van jou en je collega’s duidelijkheid te hebben over de invulling van de 34-urige werkweek per 1 januari 2021. Ook werkdruk en werkgeluk krijgen een prominente plek de komende maanden. Ook daarbij zijn suggesties en vragen van harte welkom.

Pensioen: even pas op de plaats
Er zijn veel vragen gesteld over wat er nu met het pensioen gaat gebeuren. Voor 2020 in ieder geval niets. De huidige afspraken blijven staan. Dat heeft gelukkig nog geen korting van de pensioenen ten gevolge. Of dat ook voor 2021 gaat gelden, kunnen we nu nog niet zeggen. Wel gaan we in de loop van 2020 met elkaar overleggen hoe we de pensioenregeling toekomstbestendig kunnen maken, nadat de huidige pensioenregeling afloopt. Daarvoor is eerst wel meer duidelijkheid uit Den Haag nodig. Ook hierover zullen we je vanzelfsprekend informeren.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986