Periodiek overleg en or-verkiezingen NN

Tijdens het overleg met NN is gesproken over de bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering, Vivat en de personeelsgids. Jij kunt binnenkort een or-lid kiezen. Er zijn ook kandidaten die zich via het CNV hebben gekandideerd.

Bezwaar en beroepsprocedure functiewaardering
Alle functies zijn nu gewaardeerd. In artikel 5.2 van de cao staat dat er een bezwaar- en beroepsprocedure is, die van toepassing zal zijn bij tussentijdse wijzigingen in de functie-indeling. Het is van belang die procedure op orde te hebben.  Daarom is die procedure nu omschreven. Als er tussentijdse wijzigingen in de functie-indeling plaatsvinden en je bent het er niet mee eens, dan kan je eerst bezwaar maken. De medezeggenschap is betrokken bij die bezwaarprocedure. Als het bezwaar niet wordt toegekend en je bent het er nog steeds niet mee eens, dan kan je in beroep gaan. Deskundigen van CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zitten ook in die beroepscommissie.

Overname schadedivisie van Vivat
In de loop van 2020 zal, mits er toestemming is van de toezichthouder, de schadedivisie van Vivat invaren bij NN. Binnenkort starten bij Vivat de onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenprotocol. Of deze overname gevolgen heeft voor medewerkers van NN is nu nog niet te zeggen. Als dit onverhoopt zo is, zal dat natuurlijk gecommuniceerd worden.

Personeelsgids nu ook klaar
Naast dat er 1 cao is voor heel het bedrijf is de, met de COR overeengekomen, personeelsgids nu ook klaar. NN heeft dat ons meegedeeld.

Or-verkiezingen
Binnenkort vinden er in een aantal divisies daadwerkelijke verkiezingen voor de or plaats. Het is goed om te constateren dat er voldoende medewerkers or-lid willen worden en zich verkiesbaar stellen. Ook CNV-leden hebben aangegeven dat te willen. Omdat vakorganisaties en or (-en) elkaar kunnen versterken, is het van belang dat CNV-leden worden gekozen. Stem dus vooral op een CNV-kandidaat. Zij en ik rekenen op jou!

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl