Al het nieuws

Periodiek overleg bij Nationale Nederlanden

Tijdens het periodiek overleg bij NN is er gesproken over performance management, de reorganisatie bij HR, de overname van Vivat, de werkcode flex en de aangepaste pensioenregeling PFI.

Performance Management
2019 is een overgangsjaar voor Performance Management. Had je aan het begin van het jaar nog het idee dat je een beoordeling zou krijgen (1 tot en met 5), waardoor je een bepaald percentage beoordelingsverhoging zou krijgen, door een cao-afspraak is dat nu gewijzigd. Je hebt door het jaar heen gesprekken met je leidinggevende, waarbij er meer vooruit dan achterom wordt gekeken. Aan het eind van het jaar wordt er dan gekeken: voldoe je aan de verwachtingen of niet. In principe krijg je als je voldoet aan de verwachtingen 2,5%. Je leidinggevende kan daar in zeer bijzondere gevallen van afwijken. Omdat je gedurende 2019 ook nog op de oude manier bent beoordeeld, is 2019 een overgangsjaar. Voor 2020 zal je er meer van merken, omdat je door het hele jaar heen afspraken hebt met je leidinggevende. Niet alleen over je prestaties maar ook over je ontwikkeling. Leidinggevenden krijgen daar workshops voor. CNV Vakmensen heeft aangegeven, dat jij als medewerker je daarop ook moet kunnen voorbereiden. Daarom is er door ons dus ook gepleit voor workshops voor medewerkers. Dat is toegezegd.

Aangepaste pensioenregeling PFI
Voor degenen die nog een stuk pensioen hebben bij PensioenFondsING (PFI) is, om vooral fiscale en efficiencyredenen, 1 eenduidige regeling gemaakt. Betrokken leden hebben daarover kunnen stemmen. Er werd massaal voorgestemd. Omdat dat ook zo was bij de andere vakorganisaties is de pensioenregeling per 1 januari 2020 aangepast. Betrokken medewerkers weten dat inmiddels ook.

Overname Vivat
De medewerkers van Vivat (van het schadebedrijf), die naar NN kunnen, hebben hierover een brief gehad. Het overgrote deel zal per 1 januari 2021 overkomen. Er wordt onderhandeld over een arbeidsvoorwaardenprotocol, zodat zij gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden hebben. Of deze overgang gevolgen zal hebben voor NN-medewerkers is op dit moment nog niet te zeggen.

Reorganisatie bij HR
Ook bij HR is er gereorganiseerd. Dat betekent dat er medewerkers hun baan hebben verloren, herplaatst zijn of kunnen blijven zitten, net zoals dat bij andere reorganisaties geldt. Voor Nederland is een nieuwe HR-directeur benoemd Brenda Moors. Zij heeft inmiddels kennisgemaakt met de vakorganisaties.

Werkcode flex
NN heeft ook de werkcode flex ondertekend als 1 van de 6 bedrijven. Doel van de code is om zowel vaste medewerkers als flexmedewerkers volwaardige medewerkers van NN te laten zijn. In de volgende cao zullen wij dat nader uitwerken.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl