Al het nieuws

Periodiek overleg bij Achmea

Tijdens het periodiek overleg bij Achmea is gesproken over reorganisatie bij Zilveren Kruis, talentontwikkeling, werken na corona en over het proces over de nieuwe pensioenregeling.

Reorganisatie en outsourcing bij Zilveren Kruis
Wij zijn ingelicht over een reorganisatie en outsourcing bij Zilveren Kruis. Ook heeft ondergetekende daarover met de betrokken collegá’s gesproken in Leeuwarden. Momenteel ligt er nog een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad.
CNV Vakmensen heeft gevraagd om medewerkers, van wie bekend is dat zij potentieel boventallig zijn, voorrang te geven bij vacatures. Dat wil Achmea pas doen wanneer er officiële boventalligheid is. Ook heeft CNV gepleit voor een persoonlijke benadering.
Achmea geeft aan daar inmiddels mee begonnen te zijn. Als er plekken openvallen doordat het contract van uitzendkrachten niet meer verlengd wordt, dan kunnen medewerkers die plek ook claimen. Overigens geldt dat niet aleen voor de medewerkers die nu door deze reorganisatie getroffen worden. Achmea geeft aan dat medewerkers zelf in beweging moeten komen.
CNV heeft nogmaals aangegeven dat zij daarbij wel geholpen moeten worden. Een grote meerderheid heeft zich volgens Achmea voor de cursus Veerkracht al gemeld. Ook kunnen medewerkers online arbeidsmarkten volgen. Indien er duidelijkheid is over wat de OR doet zullen wij kijken of wij weer in gesprek gaan met de betrokken medewerkers.

Talentontwikkeling: levenlang leren en pilot Onbeperkt opleidingsbudget
Achmea wil de talenten van medewerkers ontwikkelen, zowel voor het werk als voor privé. CNV Vakmensen staat daar helemaal achter. Daarvoor is er het volgende al afgesproken:

  • Top;
  • een 34-urige werkweek;
  • Learning consultants (bij hen kan je terecht voor advies);
  • een portal met veel opleidingen (vind je jouw opleiding niet op dit portal dan kan je dat aangeven en wordt deze toegevoegd);
  • een pilot Onbeperkt opleidingsbudget (tot 5000 euro). 500 Medewerkers die meedoen in deze pilot kunnen een opleiding aanvragen zonder dat dit goedgekeurd hoeft te worden. De pilot loopt van 1 december 2020 tot 1 december 2021.

Werken ná Corona
Er komen in april, mei en/of juni pilots om te bezien welke vorm van werken het fijnste is in de periode ná Corona: thuiswerken, op kantoor werken of een combinatie daarvan. Het verhaal dat Achmea al 0,4 stoel per medewerker heeft gereserveerd, wordt door Achmea ontkend. Dat moet nu juist onderzocht worden.

Proces nieuwe pensioenregeling
Jouw pensioenregeling loopt eind van dit jaar af. Vanaf 1 januari 2026 moet er een pensioenregeling liggen die gebaseerd is op het pensioenakkoord. Daar zijn de contouren al wel duidelijk, maar is nog niet alles uitgewerkt.
Daarbij komt ook nog dat het pensioenfonds een half jaar nodig heeft om een nieuwe pensioenregeling klaar te zetten. Kortom: werk aan de winkel voor zowel korte termijn, maar ook voor de lange termijn.  Nu betekent dat in ieder geval dat er vóór 1 juli 2021 duidelijkheid moet zijn over een pensioenregeling vanaf 1 januari 2022. We hebben daarvoor een proces afgesproken. Jij zult daar ook zeker bij betrokken worden. Je hoort nog van ons.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl