Al het nieuws

Periodiek overleg bij Achmea

Tijdens het laatste periodiek overleg tussen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en Achmea is er gesproken over de reorganisatie bij pensioen en leven en de toekomstthema’s ouderenbeleid, tijd- en plaatsonafhankelijk werken, flexwerk, individueel ontwikkelingsbudget en werkgeluk.

Reorganisatie bij Pensioen en Leven
Medewerkers bij Pensioen en Leven hebben te horen gekregen dat er binnenkort een adviesaanvraag komt over de reorganisatie bij Pensioen en Leven. Pensioen gaat naar Leeuwarden (Q3 20202) en Leven gaat naar Tilburg (Q 3 2021). IT volgt de betreffende business en de kennisafdeling blijft in Apeldoorn. Afgezien van de standplaatswijziging die impact voor medewerkers kan hebben, wordt er ook een fors aantal banen geschrapt. 34% Minder bij Leven, 44% minder bij Pensioen en 21% minder bij IT. Het sociaal plan is vanzelfsprekend van toepassing. Mocht jij onverhoopt hierdoor getroffen worden, dan kan je altijd bij ons terecht via cnvinfo@cnv.nl Ook kan je alvast van te voren bedenken welke interventies jou kunnen helpen om aan het werk te blijven.

Agenda voor de toekomst: jij wordt betrokken
In de huidige cao is afgesproken dat wij een agenda voor de toekomst met elkaar willen gaan bepalen. Hierbij wordt ook gekeken wanneer we wat gaan doen. Een volgende keer gaat er per onderwerp een tijdslijn bepaald worden. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Ouderenbeleid
Klopt het dat 60+-ers niet meer met ontwikkeling bezig zijn, is daarbij de vraag. En zo ja waarom dan? Dat gaan we uitvragen aan huidige 60-+ers, maar ook bij toekomstige 60-+ers en leidinggevenden.
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
Kan dit nog met alle nieuwe vormen van werken, zoals agile werken. Dat gaan wij ook aan jou vragen.
Flexwerk
Hoe gaan financiële dienstverleners met flexwerkers zoals uitzendkrachten, zzp-ers en gedetacheerden om, en hoe zien we daarin een toekomst is de vraag, die beantwoord wordt tijdens een door Achmea te organiseren werkconferentie.
Individueel ontwikkelingsbudget
Een paar jaar geleden leek dat een goede optie. Is dat nog steeds zo gaan we jou en je collega’s vragen. Ook gaan we kijken hoe het bij andere bedrijven werkt.
Werkgeluk
Werkgeluk wordt bepaald door jouw welvaart (kan ik van mijn werk leven), je welzijn (heb ik plezier in mijn werk) en zingeving (doet mijn werk ertoe). Werkgeluk is een individueel gevoel, maar als veel mensen werkplezier en ‘ertoe doen’ ervaren is het een werkgelukkige omgeving. We willen graag van jou en je collega’s weten wat jouw werkgeluk nu bepaalt. Doel daarbij is om te kijken of er instrumenten nodig zijn om dat werkgeluk te verbeteren.

Kortom: wij gaan in de loop van de tijd regelmatig aan jou en je collega’s vragen wat jij nu vindt. Je zult ongetwijfeld van ons horen.

Nog vragen en/of opmerkingen
Dan kan je bij mij terecht via onderstaand mailadres.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986