Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea

Tijdens het periodiek overleg bij Achmea is er gesproken over werkgever ten tijde van corona, reorganisatie/outsourcing declaratie Zilveren Kruis, stand van zaken TOP en in- door en uitstroom.

Werken ten tijde van corona
Toen wij Achmea hierover spraken waren de nieuwe coronamaatregelen nog niet bekend. Dit is inmiddels wel zo. Jij en jouw collega’s zijn daarover geïnformeerd door Achmea. Het is de vraag wat dit gaat betekenen voor de thuiswerkpilots, die in de planning stonden.

Outsourcing declaratie-afdeling Zilveren Kruis
Net als de andere zorgverzekeraars lijkt het erop dat Zilveren Kruis de declaratie-afdeling wil outsourcen naar Roemenië. Dit in verband met concurrentie. Het is nog geen besluit, maar het is voorgenomen. De adviesaanvraag hierover ligt bij de medezeggenschap. Vooral in Leeuwarden bij de oud-Friesland-medewerkers is deze boodschap hard aangekomen. Temeer daar de planning is om dat in 2021 te realiseren. En dan is de sociale leidraad voor de Friesland-medewerkers afgelopen. Maar ook in Leiden was dit een onaangename verrassing. De OR gaat over het besluit op zich. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties zijn er voor het opvangen van gevolgen van dit soort besluiten. We hebben Achmea (Zilveren Kruis) tijdens het overleg het volgende laten weten:

  • We zijn boos en vinden dit niet bij een werkgever als Achmea passen
  • Met name in Leeuwarden is er scepsis, nu de sociale leidraad afloopt, wordt dit besluit genomen
  • Het gaat om medewerkers, waarvoor het moeilijk is om een andere baan te vinden
  • Wij willen voor deze groep aparte afspraken over werkgelegenheid maken
  • Wij willen dat er expliciet Achmea breed gekeken wordt. Het moet toch mogelijk zijn om in andere onderdelen deze medewerkers te kunnen laten werken.

Omdat het nog een voorgenomen besluit is en er eind december pas een definitief besluit ligt, waarover de OR moet adviseren, kunnen we nu niet verder praten over onze hierboven genoemde inbreng. Dat gaan we doen als het definitief is. Natuurlijk houden we je op de hoogte.

TOP goed op weg
TOP is nu 2 jaar onderweg. In 2019 en 2020 is de focus geweest op jouw talenten en het over jezelf nadenken. De cultuurverandering, de talentbenadering en hoe leidinggevenden daarmee omgaan blijven om aandacht vragen. En zullen dat in de toekomst ook doen. De indruk is niet dat door de coronapandemie er nu anders mee wordt omgegaan, zo blijkt uit het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Wel blijkt de balans werk/privé lastig te zijn. Voor 2021 wordt het doorgezet. En zal er aandacht zijn voor balans werk/privé, diversiteit, well-being, maar ook voor intern bewegen, tijd en waardering voelen.

In-, door- en uitstroom
Ook in de TOP-gesprekken zal er hier meer aandacht voor zijn. Wat wil jij als medewerker en waar liggen jouw talenten? Het is de bedoeling om jou en je collega’s hierover ook meer pro-actief te benaderen. Dit betekent een vraag als: Zou deze kans binnen Achmea niet iets voor jou zijn? Of als je in een reorganisatie zit jou expliciet wijzen op andere mogelijkheden binnen Achmea.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag
Vrij van 23 december 2020 tot en met 4 januari 2021