periodiek overleg Achmea

Tijdens een kort periodiek overleg met Achmea is gesproken over thuiswerken nu en in de toekomst, pensioen en over de cao-afspraken: 34-urige werkweek, verlofsparen en pilot onbeperkt verlof.
Thuiswerken: vergoeding, gevolgen voor locatie, verzuim, uitzendkrachten en pilots
Met jou is inmiddels door Achmea gecommuniceerd hoe er met thuiswerkvergoeding wordt omgegaan. CNV Vakmensen vindt het voor jou en je collega’s fijn dat er nu een vergoeding is. Door het thuiswerken is besloten om het kantoor Leusden eerder te sluiten. De meeste medewerkers zullen op een Zilveren Kruis locatie gaan werken. Wij hebben aangegeven, dat het zou helpen als medewerkers ook wat duidelijkheid kunnen krijgen over in dit geval thuiswerken in de toekomst, want dat kan hun keuze bij het wijzigen van de standplaats bepalen. Achmea zegt dit nadrukkelijk te doen in overleg met de betrokken medewerkers. Tot nu toe lijkt het thuiswerken nog geen gevolg te hebben voor het ziekteverzuim. Wel is het aantal uitzendkrachten afgenomen.

Voor thuiswerken in de toekomst zijn er een aantal pilots gestart rondom thuiswerken. Daarbij kan je denken aan de volgende pilots:
  • wat is een gezonde thuiswerkdag,
  • wat doe je met de contacten met je collega’s en
  • hoe behoud je of bevorder je creativiteit en innovatie als je thuiswerkt.

Pensioen
Wij gaan in ieder geval de gesprekken over pensioen in de toekomst met elkaar starten. De pensioenregeling loopt op termijn af en er is een pensioenakkoord. Dat willen wij goed met elkaar verkennen en ruim de tijd voor nemen. In november hebben we het 1e verkennende gesprek hierover.

Uitvoering cao-afspraken: 34-uur, verlofsparen en pilots onbeperkt opleidingsbudget
Volgend jaar wordt 34 uur per week werken de norm. Toch is er ook nog 2 jaar een overgangsregeling. Daarnaast kan je nog select-uren opnemen of verkopen via Achmea-select. Dat kan nog tot half november. Begin december zal het dan duidelijk zijn wie, waar, hoeveel uren gaat werken. Ook kan je via Achmea-select nu aangeven, dat je graag wilt verlofsparen, dat wil zeggen dat je verlof wilt sparen om eerder met pensioen te kunnen. Tenslotte zullen de pilots onbeperkt opleidingsbudget per 1 december 2020 starten. Bij bepaalde afdelingen kan je via NCOI aangeven, welke opleiding jij wilt gaan doen en daar is een onbeperkt budget (tot maximum van 5000 euro) voor.

Nog vragen en/of opmerkingen
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

CNV Vakmensen
Ike Wiersinga, bestuurder
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
T 0623500986
(Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag)