Al het nieuws

Periodiek overleg Achmea

Tijdens het overleg met Achmea is gesproken over coronamaatregelen, de toekomst van werken en over de 34-urige werkweek. De toekomst komt er in ieder geval anders uit te zien.

Coronamaatregelen
Op de kantoren bij Achmea is het nog steeds heel erg leeg. De meesten werken nog steeds thuis en tot 1 september gebeurt dat zeker. Daarom is er weer gemeten hoe dat thuiswerken ervaren wordt. Als positief werd ervaren dat alles goed geregeld was qua IT, het contact met klanten, het met elkaar overleggen via MS-teams etc. Negatieve effect van het altijd thuiswerken die het meest worden genoemd, zijn dat je werk en je privéleven heel erg door elkaar heen gaan lopen en dat de collega’s gemist worden.
Omdat er enkele CNV-leden vragen hebben gesteld over het niet geven van de reiskostenvergoeding tijdens het thuiswerken, heeft Achmea uitgelegd dat zij geen onderscheid willen tussen medewerkers, die zo’n vergoeding hebben en voor medewerkers, die dat niet hebben, terwijl beide groepen nu thuiswerken. Achmea heeft toegezegd dat te gaan communiceren. 

Toekomst van werken: hoe gaat Achmea werken als corona onder controle is?
In de meting over de coronamaatregelen is ook gevraagd of mensen liever thuis, op kantoor of een combinatie van die twee wilden werken in de toekomst. 75% gaf aan een combinatie van thuiswerken/op kantoor werken te willen. Dat gaat in de toekomst ook gebeuren. Het wordt waarschijnlijk vier dagdelen thuiswerken en vier dagdelen op kantoor werken. Er wordt nu hard gewerkt aan hoe dat er dan uit komt te zien. En natuurlijk heeft dat ook gevolgen voor de vergoedingen voor zowel thuiswerken als voor reizen.
Tevens zal Achmea gaan meten wat het effect is van thuiswerken op gezondheid en welzijn. CNV Vakmensen is daar blij mee. Uit een door CNV uitgevoerd onderzoek blijkt dat thuiswerken de werkdruk verhoogt. Het is goed dat Achmea dat gaat monitoren. Kantoor wordt een plek om te ontmoeten, samen te werken en bezig te zijn met je ontwikkeling. In het najaar worden de ideeën verder uitgewerkt en zullen CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties meepraten over de gevolgen hiervan voor de arbeidsvoorwaarden. 

34-urige werkweek: uitslag van de medewerkersenquête
Om een beeld te krijgen wat er leeft bij jou en je collega’s is er een enquête uitgezet over de 34-urige werkweek. 71% heeft gereageerd. Dat is een heel goede, representatieve respons. Een ruime meerderheid geeft aan te weten waarom Achmea dit wil. En 60% geeft aan het geweldig of goed te vinden dat er minder gewerkt gaat worden. Het merendeel heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van Achmea-Select. Bij 1% is het verzoek afgewezen, bijna 2% was te laat met aanvragen en een kleine 4% heeft het niet aangevraagd omdat verwacht werd dat het zou worden afgewezen. 38% geeft aan gelijk 34 uur te gaan werken op 1 januari 2021. 62% geeft aan gebruik te maken van de overgangsregeling. Als voordelen worden vrije tijd voor jezelf of voor je gezin het meest genoemd. Als nadelen worden genoemd niet weten hoe je je werk gedaan krijgt en dat het moeilijk is een goede balans tussen werk en privé te vinden.
Een ruime meerderheid gaat geen Achmea-Selecturen aanvragen. CNV-leden hebben mij benaderd dat zij zich zorgen maken over de werkdruk, zeker als de targetstelling gelijk blijft. Mijn advies is: ga vooral in het team en met je leidinggevende het gesprek hierover aan. Het is niet de bedoeling dat je het werk van 36 uur in 34 uur gaat doen. Zoek met elkaar naar oplossingen. Het kan in ieder geval niet zo zijn dat een leidinggevende hierover in zijn of haar eentje beslist. Houd mij vooral op de hoogte van jouw ervaringen hiermee. 

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.  

Ike Wiersinga
bestuurder
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 23 50 09 86