Periodiek Overleg Achmea

Ook in coronatijd overleggen we met Achmea. We spraken over coronamaatregelen, verlenging sociaal plan, de positie van uitzendkrachten, de pilot onbeperkt budget voor studie en de 34-urige werkweek.

Coronamaatregelen bij Achmea: rekening houden met privésituatie

Corona heeft een impact op ons allemaal. CNV Vakmensen houdt dat in ieder geval in de gaten. Jouw werkgever doet dat ook. Dat betekent dat er niet altijd gelijk antwoord op vragen is, maar dat er wel serieus naar vragen wordt gekeken. Inmiddels heeft Achmea ook al een paar maatregelen genomen:

  • Je kunt thuis werken met een geleend beeldscherm en bureaustoel, als je dat zou willen;
  • Als je werken moeilijk vindt met de kinderen thuis is het mogelijk om 2 uur per dag minder te werken in overleg met je leidinggevende en team. Die uren hoef je later niet in te halen. Ook kan je het werk meer over de dag verdelen.
  • Bij Eurocross droogt in tegenstelling tot andere bedrijfsonderdelen het werk op. Maar ook voor Eurocrosser geldt het algemene Achmea-beleid.
  • Als je geen werk kunt doen omdat er minder werk is of omdat jouw werk alleen zinvol is als er veel mensen op kantoor zijn, dan hoef je daarvoor geen dagen op te nemen of iets dergelijks.
  • Als je het moeilijk hebt met de situatie kan je (zonder medeweten van Achmea) daarover met iemand praten.
  • 13e maand en vakantiegeld worden gewoon uitbetaald (NB dat moet ook wettelijk gezien)

Bij CNV Vakmensen kwamen er ook vragen binnen over opnemen van geplande verlofdagen. Zowel Achmea als CNV Vakmensen raadt je aan om die dagen toch op te nemen voor je eigen welzijn, tenzij het echt niet kan. Tenslotte wil CNV Vakmensen jou vragen om ook aandacht te hebben voor je collega’s. Of je collega’s nu thuiswerken of toch op kantoor, omdat dit niet anders kan. Ga als je op kantoor bent niet bij collega’s die aangeven bang te zijn, als je dicht in de buurt bent, toch dichtbij staan. Lach er in ieder geval niet om. Heb respect voor ieders gevoelens. Alleen met ons allen kunnen we zorgen voor een fijne en veilige werkomgeving. Zo blijven we gezond.  

Verlenging sociaal plan
Zoals afgesproken wordt het sociaal plan verlengd tot 31 juni 2022. Er komt daarvoor binnenkort een nieuwe tekst waarin staat dat het sociaal plan verlengd wordt en in lijn is gebracht met wet- en regelgeving. 

Positie uitzendkrachten in coronatijd
Achmea wil ook uitzendkrachten zoveel als mogelijk laten werken, zoals voor de coronacrisis. Dat geldt ook voor uitzendkrachten. Daarvoor is er steeds overleg met de uitzendbureaus.  

Pilot onbeperkt budget voor studie
In de cao is ook afgesproken dat er een pilot komt voor onbeperkt budget voor studie (met een maximum van 5000 euro). Voor die pilot wordt momenteel hard gewerkt aan het inrichten van de infrastructuur. De verwachting is dat per 1 juli 2020 de pilot van start kan gaan. 

Ideeën ophalen over de 34-urige werkweek
Het plan was om in de maanden april en mei medewerkersbijeenkomsten, georganiseerd door Achmea, CNV Vakmensen e FNV, te houden om ideeën op te halen over de 34-urige werkweek. Daar kwam de coronacrisis tussendoor. We hebben besloten om toch bijeenkomsten te houden maar dan digitaal. Binnenkort ontvang je daarvoor via Achmeanet een uitnodiging. Als veel mensen zich opgeven zal er dan willekeurig een aantal medewerkers uitgenodigd worden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ideeën op te halen niet om vragen te stellen. Als je toch vragen hebt, kan je die natuurlijk altijd aan mij stellen. Als je ideeën hebt, geef je vooral op. Alle input gebruiken we om gedurende de zomermaanden te spreken over de invoering per 1 januari 2021.  

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je terecht via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of via www.jeachterban.nl

Blijf gezond!

Ike Wiersinga
bestuurder
E.: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M.: 06 23 50 09 86