Periodiek overleg Achmea

Tijdens het periodiek overleg bij Achmea is gesproken over de jaarcijfers, werkgeluk, pensioen in de toekomst, de invulling van de 34-urige werkweek en de gevolgen bij Achmea van het coronavirus.

Jaarcijfers Achmea zien er goed uit
Zoals jullie inmiddels ook hebben kunnen lezen zien de jaarcijfers over 2019 er goed uit. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle onderdelen binnen Achmea. Dat is prettig voor jou als medewerker, maar ook voor de geplande nieuwe strategische periode “Kracht van het samen”. Wel heeft Achmea aangegeven, dat het niet betekent dat Achmea op de lauweren kan rusten. Steeds zal gekeken worden hoe het nog efficiënter kan. Maar extra centrale bezuinigingen zullen er niet komen.

Werkgeluk
In 2019 is er onder medewerkers bij Achmea een uitvraag gedaan naar werkgeluk. Daar is door een groot aantal mensen op gereageerd. Ook zijn er 300 ambassadeurs van werkgeluk. Dat zijn collega’s, die in hun team, afdeling o.i.d. werkgeluk steeds op de agenda zetten. Uit de vragenlijst kwam naar voren dat medewerkers bij Achmea vriendschap met collega’s misten. En dat is wel nodig voor je werkgeluk. In 2020 wordt er niet alleen stilgestaan bij jouw beleving en de beleving van jouw collega’s voor wat betreft werkgeluk, maar krijgen ook leidinggevenden trainingen om hierover met jou en je collega’s in gesprek te gaan. En natuurlijk zal er ook aandacht besteed worden aan jouw werkomgeving. Pas als jij werkgelukkig ben en je er met je leidinggevende en collega’s over kan praten in een fijne werkomgeving, dan is werkgeluk binnen Achmea gelukt. En dat zal ten goede komen van het bedrijf. In het verleden werd er nog wel eens de nadruk gelegd op wat jij zelf kan doen aan jouw werkgeluk of het verlagen van jouw werkdruk. CNV Vakmensen vindt het goed dat het nu niet meer alleen bij jou ligt, maar ook bij je collega’s, je leidinggevende en je werkomgeving. Ook weten we dat niet alles in een keer geregeld is. Dit is een cultuurverandering, waar iedereen aan moet wennen.

De toekomst van pensioen: nog geen concrete zaken
Hoewel de huidige pensioenregeling nog een tijd doorloopt, is het toch van belang om over een toekomstige regeling na te denken. Daarbij zal ook hetgeen daarover uit Den Haag komt moeten worden betrokken. Daar zijn nog geen concrete zaken uitgekomen, maar weet wel dat wij hierover in de loop van het jaar verder over zullen spreken.

Werkt TOP wel?
Sinds een kleine 2 jaar wordt er met TOP (gesprekken over Talent, Ontwikkelen en Presteren) gewerkt. Doel is dat er niet alleen gesprekken worden gevoerd over jouw prestaties en targets, maar ook over je talenten en je ontwikkeling. Nog niet overal worden die gesprekken op een goede manier gevoerd. Leidinggevenden worden daarop aangesproken en worden getraind om meer te coachen in plaats van directief aanwijzingen te geven en zich te focussen op targets. Werkt dat bij jou niet goed, dan hoor ik dat graag via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of https://www.jeachterban.nl/achmea/

Sessies 34-urige werkweek
In mei zullen wij samen met Achmea op de locaties zijn om verder te spreken over de invoering van de 34-urige werkweek. Zaken als de gevolgen voor werkdruk, maar ook wat is er leuk aan en welke leuke ideeën heb jij om er een succes van te maken, zullen aan de orde komen. Je hoort van ons.Gevolgen van het coronavirus bij Achmea
De collega’s in Tilburg voelden al eerder de gevolgen, die het coronavirus kan hebben op je werk, maar dat geldt nu voor iedereen. Wij hebben Achmea laten weten dat wij ervan uitgaan dat Achmea een veilige werkomgeving garandeert. Dat gebeurt ons inziens ook. Daarom adviseren wij voorzichtig te zijn, respectvol te zijn naar je collega’s en de aanwijzingen van Achmea op te volgen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je ook bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M 0623500986
i.wiersinga@cnvvakmensen.nl