Al het nieuws

Pensioen maakt overleg Cao Zorgverzekeraars lastig

Afgelopen dinsdag heeft het tweede overleg plaatsgevonden over een nieuwe cao. Diverse onderwerpen zijn besproken. Ook de pensioenregeling kwam aan bod. In deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken.
In het overleg hebben we gesproken over een deels betaalde sabbaticalregeling, faciliteiten voor studie en opleiding, en de mogelijkheden om loopbaanpaden naar functies in de zorg te begeleiden.

Pensioen
We hebben lang stilgestaan bij het onderwerp pensioen. Vorige maand heeft SBZ Pensioen aangegeven dat bij de huidige lage rentestand een forse premieverhoging kan plaatsvinden. Werkgevers willen de mogelijke gevolgen hiervan meenemen in het cao-overleg. Dit kost tijd. CNV Vakmensen en de andere vakbonden hebben hiermee ingestemd wel met een voorwaarde.

Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van de afspraken voor de nieuwe cao. Hier hebben we meer tijd voor nodig. We hebben een deadline gesteld van 1 december 2019.
De overeengekomen loonsverhoging gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2019. Mochten we onverhoopt toch niet lukken om een nieuwe cao op 1 december 2019 gereed te hebben, dan wordt alsnog gekozen voor een eenjarige cao zonder pensioenafspraken.

Volgend overleg
Het volgende cao-overleg staat gepland op dinsdag 21 mei.

Reageren
Wil je op deze nieuwsbrief reageren? Of heb je een vraag? Neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Robert Wonnink,
onderhandelaar CNV Vakmensen
T 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl