Al het nieuws

Overleg sociaal plan Menzis

Eind dit jaar loopt het huidig sociaal plan van Menzis af. Menzis heeft CNV Vakmensen uitgenodigd voor een eerste oriënterend gesprek. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Eind oktober praten we verder met Menzis over een nieuw sociaal plan.

Oriënterend gesprek
Afgelopen week heeft CNV Vakmensen samen met FNV een eerste oriënterend gesprek met Menzis gehad over een nieuw sociaal plan. We hebben samen met Menzis teruggekeken op het proces hoe het huidig sociaal plan tot stand is gekomen. Ook hebben we kort gekeken naar de ontwikkelingen voor 2021. Het was een goed gesprek wat we met Menzis hebben gehad.

Vervolg
Afgesproken is om rond eind oktober een volgend gesprek in te plannen. Met deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte over de ontwikkelingen voor een nieuw sociaal plan.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 82 46 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl