Al het nieuws

Overleg sociaal plan en pensioen VGZ

Vorige week heeft CNV Vakmensen een overleg gehad met VGZ over een nieuw sociaal plan en de pensioenregeling. De inzet bij de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan is naast een beëindigingsvergoeding ook om medewerkers extra te faciliteren in het arbeidsmarktklaar maken. In deze nieuwsbrief informeren we je over de stand van zaken.

Sociaal plan
Eind dit jaar loopt het sociaal plan af. Samen met de andere vakbonden is CNV Vakmensen in overleg met VGZ over een nieuw sociaal plan. Het nieuwe sociaal plan zou voor de duur van twee jaar moeten gaan gelden. De afgelopen periode hebben we met VGZ gesproken over hoe we medewerkers die (dreigen) boventallig (te) worden extra kunnen ondersteunen om ze verder arbeidsmarktklaar te maken. Zo hebben we gesproken over de invoering van een fasemodel, extra interventies en een extra opleidingsbudget. Ook zijn we met VGZ in gesprek over een programma waar medewerkers de keuze kunnen maken voor een overstap naar de sector Zorg. Mooie initiatieven om medewerkers verder te ondersteunen om ze arbeidsmarktklaar te maken. Naast al deze initiatieven praten we met VGZ ook over de beëindigingsvergoeding. Niet iedereen zal in staat zijn direct een andere baan te vinden. Een financieel vangnet blijft dan ook nog steeds een belangrijke voorwaarde als onderdeel van een nieuw sociaal plan. VGZ heeft aangegeven om de wijze waarop de beëindigingsvergoeding berekend wordt, meer in lijn te brengen met de wijze waarop de wettelijke regeling berekend wordt. Een volgend overleg praten we hier verder over.

Pensioen
SBZ Pensioen heeft in een eerder stadium al aangekondigd dat de premie voor 2021 fors zal worden verhoogd. Door dit besluit moet er óf meer premie betaald gaan worden óf de jaarlijkse inkoop van de pensioenaanspraken moet worden verlaagd. De huidige pensioenafspraken lopen nog tot eind 2021. Hierin is een maximum aan pensioenpremie afgesproken. Dit zou betekenen dat de pensioenregeling per 1 januari 2021 behoorlijk versoberd zou moeten worden. CNV Vakmensen is met VGZ in overleg over de mogelijkheden om de pensioenregeling enigszins per 1 januari 2021 aan te passen. VGZ heeft voorgesteld om de pensioenregeling enigszins aan te passen voor de duur van twee jaar. Hierbij wordt gekeken aan welke knoppen we kunnen draaien en of er ruimte is voor een extra investering in de pensioenregeling. Een interessante optie die we tijdens het volgende overleg verder zullen gaan bespreken.

Vervolg
Maandagavond 7 december praten we verder met VGZ over een nieuw sociaal plan.

Reageren
Heb je een vraag of wil je reageren, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Samen sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw arbeidsvoorwaarden. Misschien wil je collega ook meepraten over de arbeidsvoorwaarden. Maak je collega dan lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Als jij een nieuw lid aanwerft, ontvang je een VVV-cadeaubon t.w.v. € 12,50. Jouw collega betaalt in het eerste jaar geen contributie, dit komt voor rekening van VGZ. Zo profiteer zowel jij als je collega van deze actie. Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Robert Wonnink
bestuurder CNV Vakmensen
M:  06 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl