Overleg nieuwe cao Rabobank stukgelopen

Op donderdag 10 december heeft CNV Vakmensen ruim 8 uur met Rabobank gesproken over een nieuwe cao. Helaas zijn we er niet in geslaagd om met Rabobank tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. Struikelblok is de structurele loonsverhoging.

Loonsverhoging
Na jaren van geen tot een minimale loonsverhoging hebben we tijdens deze onderhandelingen ingezet op een structurele loonsverhoging. Tijdens de onderhandelingen bleek dat er ook nu weer geen ruimte was voor een redelijke structurele loonsverhoging. Hoewel Rabobank in eerste instantie geen ruimte zag voor een structurele loonsverhoging, was men uiteindelijk toch bereid om per 1 juli 2021 een structurele loonsverhoging toe te kennen van 1%. Dit was echter ook de grens, meer dan deze ene procent zat er niet in. Voor vakbonden was dit echter ver onder het niveau van wat wij als redelijk bestempelen. Na een periode van jaren waar sprake was van geen of een minimale loonsverhoging, vonden wij het nu redelijk om een structurele loonsverhoging te vragen van 2% (1% per 1 januari 2021 en 1% per 1 september 2021).

Naast de structurele loonsverhoging was Rabobank bereid om een eenmalige uitkering uit te betalen van 200 euro in december 2020 en nog eens 1,5% van het bruto jaarsalaris in 2021. Rabobank was van mening dat het aanbod dat zij hebben gedaan financieel een beter bod was dan wat wij als vakbonden hebben gevraagd. Rabobank vergeet echter daarbij te vermelden dat eenmalige uitkeringen maar een eenmalig effect hebben en niet doorwerken in andere arbeidsvoorwaarden. Structurele loonsverhogingen werken door in andere arbeidsvoorwaarden en hebben een structureel karakter.

Opschorting overleg
Nu we geen overeenstemming hebben weten te bereiken over de structurele loonsverhoging, had het geen zin meer om nog verder te praten over de overige onderwerpen. Hierdoor zijn we in een impasse terechtgekomen. De onderhandelingen zijn dan ook voor onbepaalde tijd opgeschort. Jammer dat het tot zover heeft moeten komen. Daar waar de certificaathouders dit jaar enigszins wel worden gecompenseerd voor het mislopen van de rentevergoeding, worden medewerkers van Rabobank en Obvion in de kou gezet.

Toelichting vakbonden
Rabobonden organiseert op woensdag 16 december een digitale bijeenkomst van 19:30 tot 21:00 uur voor alle medewerkers van Rabobank en Obvion. Tijdens deze bijeenkomst zullen de vakbondsbestuurders een toelichting geven op de ontstane situatie. Wil jij deze bijeenkomst bijwonen, dan kan dat. Via onderstaande link kun je je aanmelden voor deze bijeenkomst: 

https://bit.ly/3756qrs  

Meld je aan voor deze bijeenkomst. Je hebt dan ook de mogelijkheid om ons vragen te stellen. We hopen op een grote opkomst, het is goed om ook onze kant van het verhaal te horen.

Hoe nu verder
De komende weken gaan we ons beraden hoe we nu verder moeten in het cao-overleg met Rabobank. We zullen ook jullie gaan benaderen hoe we nu verder moeten.

Vragen
Heb je vragen of wil je reageren, neem dan contact met mij op.

Samen sterker!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw cao. Misschien wil je collega ook meepraten over de cao. Maak je collega dan lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Als jij een nieuw lid aanwerft, ontvang je een cadeaubon t.w.v. € 12,50. Jouw collega ontvangt over de eerste zes maanden 50% korting. Zo profiteer zowel jij als je collega van deze actie. Voor meer informatie kijk op https://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Robert Wonnink, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65 / M r.wonnink@cnvvakmensen.nl