Al het nieuws

Overleg Achmea over invulling cao en strategie

Tijdens het overleg met Achmea is gesproken over de strategie voor de komende 3 jaar. Daarnaast is natuurlijk ook invulling van de cao en vooral de 34-urige werkweek aan de orde gekomen. Werkgeluk, werkdruk en vakantieplanning kwamen ook nog aan bod.

Strategie van Achmea: de Kracht van samen
Elly Ploumen, de HR-directeur van Achmea, heeft de strategie van Achmea voor de komende 3 jaar toegelicht. Doel van Achmea is de toekomst een stap vóór te zijn. Innovatie, maar ook de coöperatieve identiteit zullen nadrukkelijk meer aandacht krijgen. Dat kan alleen als de krachten gebundeld worden. Na de 3 jaar van Samen waarmaken zal dat nu de Kracht van samen worden. Daar hoort continu leren bij.
In een snel veranderende wereld is steeds leren een voorwaarde. Met leren wordt niet noodzakelijkerwijs een opleiding volgen bedoeld, maar het kan ook gaan over leren in het werk door het te doen of door stages te lopen. Jij als medewerker zal daarvoor, gebaseerd op cao-afspraken, alle mogelijke instrumenten aangereikt krijgen. CNV Vakmensen gelooft erin dat je door ontwikkeling een goede positie op de arbeidsmarkt houdt of krijgt. Daarom zijn wij blij dat wij met Achmea hierover afspraken hebben kunnen maken. De afspraak is dat Achmea je hierin stimuleert en faciliteert. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen hierover.

Invulling van de cao-afspraken: 34-urige werkweek prioriteit
In de loop van 2020 zullen cao-afspraken hun beslag moeten krijgen. De 1% loonsverhoging van 2020 is reeds uitbetaald. Maar het invullen van bijvoorbeeld de stap-terug-regeling zal snel moeten gebeuren. CNV Vakmensen zal dit in ieder geval blijven monitoren. Ook hier zijn wij benieuwd naar jouw ervaringen. Prioriteit is natuurlijk de invulling van de 34-urige werkweek. In het eerste kwartaal zal de nadruk liggen op welke vragen, zorgen en aanbevelingen er bij jou en je collega’s leven als het gaat om de 34-urige werkweek. Zaken die wij al gehoord hebben zijn bijvoorbeeld: hoe zit het met de werkdruk, hoe vullen wij dit als team in, kan ik daardoor mijn baan behouden, hoe regel ik kinderopvang etc. Heb jij nog vragen, opmerkingen of aanbevelingen hierover, laat het mij in ieder geval weten. Dat kan via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl of www.jeachterban.nl/achmea of via Achmea. Alle reacties worden geïnventariseerd, zowel door Achmea als door CNV Vakmensen.

In het tweede kwartaal zal nadere invulling worden gegeven aan de afspraak. Daarvoor zullen Achmea en de betrokken vakorganisaties via klankbordsessies ( in kleine groepjes discussiëren) zich nog meer verdiepen in de wensen van de Achmea-medewerkers. Na de zomer wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen voor implementatie. Jij als medewerker kan dan aangeven wat jouw wensen zijn etc. Op 1 januari 2021 kan de 34-urige werkweek van start gaan. Laat vooral nu horen welke vragen, zorgpunten of aanbevelingen jij hebt.

Werkgeluk en werkdruk blijven in de aandacht
Werkgeluk en werkdruk zijn onderwerpen die in ieder overleg met Achmea aan de orde zullen komen. Er is een onderzoek gedaan onder Achmea-medewerkers naar de beleving van werkgeluk. Een volgende keer gaan we daar dieper op in. Werkgeluk wordt mede bepaald door het ervaren van werkdruk. Vanuit de Cao Verzekeraars wordt er voor verzekeraars een instrument ontwikkeld om werkdruk te meten. Achmea heeft aangegeven daarin graag mee te doen. 

Vakantieplanning
De vakantieplanning is ieder jaar weer een punt van discussie. Dat bleek ook dit jaar weer zo te zijn. Sommige leidinggevenden bleken de cao nogal rigide uit te leggen. Het is de bedoeling dat de vakanties in overleg met jouw leidinggevende en je team worden gepland. Daarbij moet zowel rekening gehouden met jouw wensen als met de bedrijfsvoering. In 95% van de gevallen zou dat in onderling overleg opgelost kunnen worden. Lukt dit niet, laat het dan vooral weten.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, meld het dan. Wij zijn er voor jou. Invulling geven aan cao-afspraken of het naleven van de cao-afspraken kan alleen als jij ons meldt wat er aan de hand is. Zo kunnen wij zo goed mogelijk jouw belangen behartigen.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986