Ontwikkelingen cao VGZ, we zijn er nog niet

Afgelopen woensdag 3 juli heeft CNV Vakmensen een derde gesprek gehad met VGZ over de nieuwe cao. Tijdens dit gesprek hebben we een aantal onderwerpen besproken. Ook hebben we overeenstemming bereikt op een aantal onderwerpen waarvoor de cao tekstueel aangepast of aangevuld wordt.

Overeenstemming voor een aantal onderwerpen
Voor een aantal onderwerpen hebben we afspraken kunnen maken. We zullen deze hieronder kort toelichten.

Extra geboorteverlof
Ook in de nieuwe cao wil VGZ toonaangevend blijven in de regelingen voor partners die vader of moeder worden.

Sabbatical
De huidige regeling zal voortgezet worden, wel zal er in de cao meer verduidelijking komen over het proces van aanvragen, toekennen en afwijzen.

Agile werken
We zullen afspraken maken over het ondersteunen van medewerkers bij de overgang naar agile werken.

Vertrouwenspersoon
In de cao zal verankerd worden dat medewerkers van VGZ wanneer nodig toegang hebben tot gekwalificeerde vertrouwenspersonen.

Participatiewet
Er worden in de cao duidelijke afspraken opgenomen over de inspanning van VGZ om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Seniorenverlof
De huidige regeling zal ongewijzigd worden voortgezet.

Vakbondscontributie
De stimuleringsregeling wordt bij VGZ in de nieuwe cao voortgezet.

Alternatief voor ‘Extra verstrekkingen’ zorgverzekering
We hebben daarnaast uitgebreid stilgestaan bij een alternatief voor de huidige ‘Extra verstrekkingen’ (bijvoorbeeld brillen en orthodontie) in de persoonscollectiviteit. Vanuit VGZ is er een voorstel neergelegd als alternatief. Hierover hebben we afgesproken dat we begin september het nieuwe voorstel toetsen bij medewerkers. Dit gebeurt tijdens medewerkersbijeenkomsten.

Volgend overleg
Op 26 september vindt een vervolgoverleg plaats. Hierin bespreken we de collectieve en individuele salarisverhogingen. Ook bespreken we de input uit de medewerkersbijeenkomsten met betrekking tot de ‘Extra verstrekkingen’.

Robert Wonnink
Bestuurder
M: 06 - 51 86 42 65
E: r.wonnink@cnvvakmensen.nl