Ontwikkelingen bij Achmea

Tijdens het periodiek overleg bij Achmea is er gesproken over inlogtijd=werktijd, de uitvoering van de RVU (regeling vervroegde uittreding), voorbereidingen cao en de nieuwe pensioenregeling, die er conform de wet moet komen.

Overleg met Achmea

Regelmatig hebben we met Achmea overleg over ontwikkelingen binnen het bedrijf en wat dat voor jou als medewerker van Achmea betekent. Het is goed om op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen. Vaak brengen wij ook onderwerpen ter bespreking in. Dus als je denkt dat zou wat mij betreft ook wel besproken kunnen worden, laat het dan vooral weten.

Inlogtijd=werktijd

Door een rechterlijke uitspraak is het duidelijk dat inlogtijd geldt als werktijd. Achmea zegt zich hieraan te houden. Dus als je inlogt of uitlogt geldt dat gewoon als werktijd. Als dat voor of na jouw reguliere werkdag is kan je die tijd later compenseren. Dat was de afspraak, die al maanden geleden is gemaakt met Achmea. Destijds had CNV Vakmensen signalen gekregen dat je van tevoren aanwezig moest zijn en dat dit in eigen tijd moest. Dat kan dus niet meer. Nu hebben wij signalen dat niet iedere leidinggevende dat heeft begrepen en dat je 5 minuten van tevoren aanwezig moet zijn om te kunnen inloggen, al dan niet in eigen tijd. Dat is nadrukkelijk tegen afspraak. Als dat toch gebeurt kan je dat melden via i.wiersinga@cnvvakmensen.nl, want dan neemt HR maatregelen, zo is nu de afspraak. De enige methode om dit de kop in te drukken is als dit gemeld wordt, want anders verandert er niets. Dit alles geldt overigens ook voor uitzendkrachten.

Uitvoering Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

Er komen bij ons vragen binnen over de RVU en hoe deze uitgevoerd wordt. Er is nadrukkelijk in de cao afgesproken dat je het RVU-bedrag in één keer krijgt uitbetaald. Afhankelijk van wanneer die uitbetaling is, kan dat financiële gevolgen hebben. Ook is het zo dat als je al gebruik maakt van een stap-terug-regeling, je een parttimer bent en dat heeft gevolgen voor de hoogte van je RVU-uitkering. Wij hebben nadrukkelijk aan Achmea aangegeven dat op het moment dat iemand zegt in aanmerking te willen komen voor zo’n RVU-uitkering er gewezen wordt op de mogelijkheid om kosteloos financieel advies in te winnen. Dit willen wij graag om te voorkomen dat mensen verrast worden door financiële gevolgen. Tenslotte geldt dat bij gebruikmaking van de RVU iemand uit dienst is en nergens meer voor verantwoording verschuldigd is aan Achmea.

Cao-traject

We hebben in principe afgesproken dat de cao-onderhandelingen vanaf september  2023 van start gaan. Hoe we dat gaan invullen zijn wij nog niet over uit. Hopelijk is dat begin juni 2023 duidelijk.

Nieuwe pensioenregeling

De huidige pensioenwet verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de Achmea-pensioenregeling. Het doel van de pensioenwet is dat pensioen mogelijk blijft voor alle generaties. Er wordt tussen CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties, Achmea en het pensioenfonds gesproken over hoe die nieuwe regeling eruit komt te zien. Dat is ingewikkeld omdat de wetgeving ook nog niet helemaal af is. Zodra er meer duidelijk is, zullen wij jou natuurlijk op de hoogte stellen.

Reageren, contact en vragen stellen.

Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, laat dat weten. Op de cao-pagina kun je eveneens reageren, vragen stellen en al het nieuws over de cao lezen. 

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
M: 06 2350 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl