Ontslagen bij EW Facility Services B.V. in de regio Amsterdam

Zoals jullie hebben gehoord heeft EW besloten medewerkers te ontslaan, omdat er als gevolg van corona veel minder werk is in de hotels. Ik kan me voorstellen dat dat nieuws als een schok is binnengekomen. EW gaat de komende dagen de mensen om wie het gaat informeren.

Voor CNV schoonmaak is dat geen verrassing. We hadden gehoopt dat de financiële ondersteuning van de overheid genoeg zou zijn om iedereen bij EW in dienst te houden. Dit is helaas niet het geval en zoals het er nu uitziet is vooral in de regio Amsterdam de komende tijd te weinig werk voor hotelschoonmakers.

CNV schoonmaak heeft samen met FNV Schoonmaak met EW onderhandeld over een sociaal plan om voor de mensen die ontslagen worden de gevolgen van een ontslag op te vangen.

Daarin zijn drie belangrijke punten opgenomen:

  • Als je ontslagen wordt, hoe word je aan nieuw werk geholpen?
  • Welke vergoeding krijg je als je ontslagen wordt?
  • Hoe zorgen we ervoor dat jij als eerste weer bij EW terug kan komen als er weer werk is?

Dat laatste punt staat niet in veel sociale plannen, maar is volgens ons erg belangrijk. We gaan ervan uit dat er meer bezetting komt als de lockdown voorbij is. We willen dan dat mensen die nu hun werk kwijtraken als eerste weer hun baan terugkrijgen.

Wanneer dat precies is weten we nu niet. Veel landen zijn begonnen met inenten tegen corona, maar het gaat nog maanden duren. Daarna is het ook nog afwachten hoe het met de hotelbezetting zal gaan en de gasten weer terugkomen.

Als lid van CNV Schoonmaak heb jij het recht om te stemmen over het sociaal plan en dat kan met een JA of NEE. Normaal gesproken houden we een ledenvergadering waarin we uitleg geven en mensen kunnen stemmen. Door corona kan dit helaas niet. Wel kunnen we indien gewenst een online vergadering organiseren via Zoom of Microsoft Teams. Ook kun je natuurlijk altijd eerst contact met ons opnemen voordat je stemt. Breng hier je stem uit. Dit moet uiterlijk 21 januari aanstaande.

We leggen dit sociaal plan positief voor, maar de leden hebben uiteraard het laatste woord.

Als je helaas bij de groep hoort die ontslagen wordt, laat het ons dan weten.

Enclosed you will find information also in English.

Erik Maas                                                                   Jan Kampherbeek 
E: e.maas@cnvvakmensen.nl                                    E: j.kampherbeek@cnvvakmensen.nl 
M: 06 51 60 21 45                                                      M:06 51 60 20 22 

Downloads