Al het nieuws

Ondersteuning voor uitzendkrachten

Ook in deze heftige tijd probeert CNV Vakmensen jullie zo veel mogelijk ondersteuning te bieden. Lees in deze nieuwsbrief meer over de projecten Eerste hulp bij geldzorgen en Van werk-naar-werk vouchers die alleen gelden als je werkzaam bent in fase A, B, 1, 2 of 3.

Eerste hulp bij Geldzorgen
Het project Eerste hulp bij Geldzorgen is een samenwerkingsverband tussen CNV Geldzorg, James Loopbaan en DOORZAAM. Mocht je door deze coronacrisis (geheel of gedeeltelijk) betaalde uren zijn kwijtgeraakt en je hebt behoefte aan advies of aan een luisterend oor over je financiële positie dan kan je contact opnemen met 030-7511910. Je kunt ook op onze website kijken ter informatie: https://www.cnvvakmensen.nl/campagne/toolkit-geldzorgen 

Van werk-naar-werk vouchers
Mocht je je (uitzend)baan verloren hebben na het begin van de corona crisis (vanaf 2 maart jl.) dan kan je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een voucher ter waarde van €500,-. De voucher kan ingezet worden voor een cursus, training maar ook voor training on the job, inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever. Via deze link lees je er meer over: https://www.doorzaam.nl/vergoedingen/van-werk-naar-werk-voucher/
Mocht je interesse hebben en aan de voorwaarden voldoen neem dan, bij voorkeur via e-mail, contact op met Marten Jukema. 

Scholingsvouchers
Ook als je niet recent werkloos bent geworden kan je in aanmerking komen voor een vouchers ter waarde van €500,-. Deze bijdrage is specifiek bedoeld om jou te stimuleren om te blijven leren en je te ontwikkelen. Hierdoor heb je meer kans om (nieuw) werk te krijgen en te behouden. Ook hier zijn wel enkele spelregels aan verbonden. Zie de link: https://www.doorzaam.nl/loopbaan/scholingsvouchers/  
Bovenstaande mogelijkheden zijn helaas niet beschikbaar voor uitzendkrachten in Fase C of 4. Als je in ‘vaste’ dienst bent heeft jouw uitzendbureau de verantwoordelijkheid om te zorgen voor jouw inzetbaarheid op lange termijn. Neem dus met jouw intercedent contact op als je opleidings-/ ondersteuningswensen hebt.

SFU Cao
Korte tijd geleden heeft CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden en werkgevers een akkoord gesloten over de zogenaamde SFU cao. In deze cao wordt geregeld dat alle uitzendwerkgevers in Nederland geld afdragen ter financiering van activiteiten in de branche. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op handhaving en naleving van de ABU en NBBU cao maar ook op het organiseren van opleidingen en trainingen voor uitzendkrachten. Hierboven zie je de voorbeelden van enkele van deze activiteiten staan. De stichtingen SNCU (www.sncu.nl) en DOORZAAM (www.doorzaam.nl) voeren de activiteiten uit. Mocht je vragen, bezwaren of opmerkingen hebben over deze SFU cao neem dan op korte termijn contact op met Marten Jukema. 

Overige vragen
Heb je momenteel nog andere vragen over werk en inkomen? We beantwoorden van vragen via onze infolijn 030-7511007. Je kunt ons ook rechtstreeks benaderen. 
Marten Jukema, m.jukema@cnvvakmensen.nl , 06-1320 4112, voor Noord-Holland, Zuidholland en Utrecht
Roderik Mol, r.mol@cnvvakmensen.nl , 06- 2047 1890, voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel en de Flevopolders
Henry Stroek, h.stroek@cnvvakmensen.nl , 06- 2245 2195 voor Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg