Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Zorgverzekeraars

CNV Vakmensen heeft een onderhandelingsresultaat behaald over een nieuwe cao Zorgverzekeraars. De nieuwe cao heeft een looptijd van 12 maanden. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over het bereikte resultaat en mag je jouw stem hierover uitbrengen.

Resultaat
Samen met de andere vakbonden is CNV Vakmensen erin geslaagd om tot overeenstemming te komen met de werkgevers voor een nieuwe cao. De hoofdpunten voor de nieuwe cao zijn:

  • Looptijd 12 maanden (1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021)
  • Structurele loonsverhoging van 2,5% per 1 oktober 2020
  • Per 1 januari 2021 wordt het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen verlaagd naar 1,082% (was 1,875%)
  • Door de verlaging van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen, wordt het werknemersaandeel in de pensioenpremie verlaagd naar 5,43% (was 7,13%)
  • Per 1 januari 2021 komt de toeslagreserve in de pensioenregeling te vervallen
  • Afspraken over een thuiswerkregeling

Deze en alle overige afspraken kun je lezen in het onderhandelingsresultaat. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat kun je terugvinden onder “Downloads”.

Thuiswerkregeling
Tot op het laatste moment hebben we geprobeerd een thuiswerkregeling af te spreken waarbij een basisbedrag was opgenomen als vergoeding voor de extra kosten die je nu thuis maakt. Werkgevers hebben hier tot op het laatste moment tegen verzet. Zij wilde geen afspraken maken in de cao over een financiële vergoeding. Volgens werkgevers horen dergelijke afspraken thuis op decentraal niveau. Elke werkgever moet met de ondernemingsraad een thuiswerkregeling afspreken, waarbij de thuiswerkvergoeding onderdeel is van de afspraken.

Pensioen
Veel aandacht heeft het pensioendossier gekregen tijdens de onderhandelingen. Door de lage rente heeft het pensioenfonds aangegeven dat de premie vanaf 2021 fors zal gaan stijgen. Daarnaast speelt op de achtergrond ook nog mee dat nieuwe wetgeving om tot wijziging van het pensioenstelsel te komen aanstaande is. Om te voorkomen dat we nu besluiten nemen die mogelijk in het nieuwe stelsel nadelig kunnen uitwerken, hebben we besloten om de huidige pensioenregeling aangepast voort te zetten.

Stemmen
Het laatste woord is nu aan jullie. Wat vind jij van het bereikte onderhandelingsresultaat? Wij leggen het resultaat neutraal aan jullie voor. Er zitten een aantal afspraken waar we tevreden over zijn, maar we hadden ook graag een afspraak gemaakt over een financiële vergoeding in de thuiswerkregeling.

Via onderstaande link kun je je stem uitbrengen. Stemmen kan tot en met woensdag 9 december. Donderdag 10 december zullen wij werkgevers informeren wat de uitslag van de stemming is.

Stem hier

Reageren
Heb je een vraag, of wil je reageren op deze nieuwsbrief, neem dan contact met mij op.


Samen Sterk!
Jij bent al lid van CNV Vakmensen. Als lid van CNV Vakmensen mag je meepraten over jouw cao. Misschien wil je collega ook meepraten over de cao. Maak je collega dan lid, samen staan we sterker! Zeker nu. Voor meer informatie kijk op http://www.cnv-ledenwerven.nl/.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 86 42 65
E :  r.wonnink@cnvvakmensen.nl

 

Downloads