Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Uitvaartbranche

De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg gevoerd met de werknemersdelegatie in de uitvaartsector. Uiteindelijk heeft CNV Vakmensen voor de Kerstvakantie een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Uitvaartbranche.

In de bijlage tref je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat aan. Hieronder de hoofdpunten:

Looptijd
De looptijd van de cao is 2 jaar en 2 maanden, waarbij de lonen structureel worden verhoogd met 3% per 1 februari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Dit percentage komt overeen met cao verhogingen die we doorgaans in het afgelopen jaar hebben afgesproken aan andere cao tafels.

Overgangsmaatregelen cao Crematoria
Alle overgangsmaatregelen voortvloeiende uit de cao Crematoria voor werknemers die op 30 september 2014 in dienst waren en waarop de overgangsmaatregelen van kracht waren, blijven in stand behalve de bepaling in verband met de weekeindtoeslag van 30% binnen het dagvenster. We hebben afgesproken dat de gemiddelde weekeindtoeslag wordt berekend over de periode van de laatste 3 jaar en dat deze toeslag in de vorm van een Persoonlijke Toeslag (PT) maandelijks met het reguliere salaris wordt uitgekeerd.

Bijdrage werkgevers aan het cao Fonds Uitvaartbranche
Zowel over 2020 als 2021 zullen de werkgevers in de Uitvaartbranche 0,2% van de bruto loonsom afdragen aan het cao Fonds. Deze bijdrage zal worden aangewend om in de uitvaartsector voorlichting en projecten te financieren in verband met duurzame inzetbaarheid van de werknemers in de uitvaartsector.

Jullie cao
Het gaat over jullie arbeidsvoorwaarden, dus het laatste woord is aan jullie. Lees de tekst van het onderhandelingsresultaat goed door en breng je stem uit! Dat kan tot 13 januari, online door hier te klikken. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Peter Bloemendaal, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. We horen graag je reactie!

Voor vragen of opmerkingen kun je contact met mij opnemen.

Wij wensen jullie een gezond en gelukkig 2020 toe!

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via o6 20 47 18 87 of p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

Downloads