Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao SER

Vakbond CNV heeft samen met collega-vakbond FNV een degelijk onderhandelingsresultaat kunnen afsluiten voor een cao geldig voor dit jaar (2020). Wij adviseren onze leden dan ook positief hierover. In deze info een toelichting bij het resultaat.

Koopkrachtverbetering
Vakbonden zijn met de SER een loonstijging overeen gekomen van 2,6% per 1-1-2020 voor een cao met een looptijd van een jaar. Gezien de lage inflatieverwachtingen van het CPB sinds de uitbraak van de coronacrisis voor 2020 (tussen 0,6% en 1,2%) is dit te billijken. De onderhandelingen waren gelukkig al aardig op scheut voordat de crisis uitbrak en we zijn blij met dat de directie op dit onderwerp niet heeft terugonderhandeld. Er is ook een eenmalige netto-uitkering afgesproken van 100 Euro per medewerker in juli, mede om te vieren dat op 21 juli 2020 het exact 70 jaar geleden is dat de SER voor het eerst bijeen is gekomen.

Innovaties in de cao: Partnerverlof, vergroening van reiskosten
De SER wordt een van de eerste werkgevers in Nederland waar ook het aanvullende partnerverlof volledig vergoed wordt door werkgever. Dat betekent in de praktijk dat de partner van degene die bevalt zes weken in de eerste zes maanden na de bevalling doorbetaald vrij kan nemen om zorgtaken te vervullen. Daarnaast is het advies van de interne SER-werkgroep over reiskosten integraal overgenomen, wat betekent dat voortaan bijvoorbeeld reizen met het OV voor 100% vergoed wordt en er de mogelijkheid komt om met een lening van de werkgever voor ongeveer 42 Euro per maand een elektrische fiets aan te schaffen.

Waarbij er ook een reiskostenvergoeding komt van 19 cent per km voor reizen met de fiets. Goede, toekomstgerichte afspraken, vindt CNV. Omdat dit per saldo ook een kostenverhogend element is voor werkgever bevat deze afspraak een extra plus voor aardig wat medewerkers. Voor de bestaande medewerkers die afhankelijk blijven van gemotoriseerd vervoer zijn daarnaast overgangsafspraken gemaakt (zie bijlage).

Doorkijkje naar 2021
Er zijn ook een tweetal afspraken gemaakt gericht op de cao van 2021. Allereerst wordt onderzocht het komende halfjaar of ook de SER zich leent voor een generatiepact (in deeltijd gaan werken met deels behoud van het vorige salaris en volledig behoud van pensioenopbouw. Daarnaast komt er een onderzoek naar het beschikbaar stellen van een persoonlijk opleidings- en ontwikkelbudget bij de SER.

Vragen/opmerkingen
CNV Vakmensen vindt dat met deze afspraken er goede stappen gezet zijn richting verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de SER. Wij zijn ons zeer bewust van het economische klimaat waar Nederland zich nu helaas in bevindt en denken dat het fortuinlijk is dat we ondanks alles toch zo'n afspraak als deze kunnen maken.

Maar uiteindelijk is het aan jullie, onze leden, om het definitieve oordeel uit te spreken. Maak dan ook vooral gebruik van je recht om deel te nemen aan de vakbondsdemocratie door via een mail aan m.wallaard@cnvvakmensen.nl onder vermelding van de cao SER aan te geven of je voor of tegen dit resultaat bent. Het volledige resultaat vind je in de bijlage. Stemmen kan tot en met maandag 8 juni.

Voor andere vragen of opmerkingen over de situatie bij de SER neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via hetzelfde mailadres of via 06-20471892.

Downloads