Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat cao: PGGM kiest voor benchmark Financiële Dienstverlening

De afgelopen periode hebben CNV Vakmensen, FNV en de Unie meerdere keren met PGGM gesproken over de wijzigingen in jouw arbeidsvoorwaarden voor 2022 en 2023. We hebben met PGGM afspraken gemaakt over een nieuw loongebouw, een loonsverhoging van 2 keer 2,75%, een verlenging van het sociaal plan tot en met 2024 en een aanvullend ouderschapsverlof dat tot 100% van je salaris wordt aangevuld door PGGM. Volgende week is er een ledenvergadering. Je kunt aan het eind van deze brief digitaal je stem uitbrengen.

Het afgelopen jaar hebben CNV Vakmensen, FNV, De Unie en PGGM veel tijd en energie gestoken in een onderzoek naar de beloningsmethodiek bij PGGM. Volgens vakbonden bleek uit dit onderzoek dat een loongebouw gebaseerd op de benchmark Algemene Markt op dit moment nogal prematuur is. Uit de in- en uitstroomcijfers bleek volgens ons, niet dat het overgrote deel van de nieuwe medewerkers aangetrokken werd uit de Algemene Markt of dat huidige medewerkers een baan in de Algemene Markt accepteerden. De instroom vanuit en de uitstroom naar de Financiële Markt was op dit moment nog hoger dan die naar de Algemene Markt.
Ook kwamen vakbonden tot het inzicht dat PGGM in bepaalde salarisschalen een mediane betaler (ten opzichte van de mediaan Financiële Markt) was, in andere gemiddeld boven de mediaan betaalde en in andere daaronder. Daaruit concludeerden vakbonden dat het vastzetten van het maximale salaris (MAX 3) op de mediaan op termijn tot een salarisgebouw zou leiden dat gemiddeld genomen structureel onder de mediaan betaalt.
Deze inzichten en daarnaast het uitgangspunt dat de huidige medewerkers bijna geen nadeel mogen ondervinden van een eventuele overgang naar een nieuw loongebouw hebben wij  ingebracht op de wens van PGGM om een mediane salarisbetaler te worden.

Afspraken nieuw loongebouw

Op basis van de wens van PGGM en onze inzichten hebben we met PGGM afspraken kunnen maken over een nieuw loongebouw voor PGGM Algemeen en Vermogensbeheer Back & Mid Office gebaseerd op benchmark Financiële Dienstverlening plus 5%.  Daarbij hebben wij ook afspraken gemaakt  over hoe de huidige medewerkers overgaan naar dit nieuwe loongebouw en de maatregelen om de gevolgen hiervan zoveel als mogelijk op te vangen. Daarbij hebben we vooral ingezet op behoud van salarisperspectief (datgene wat je beloofd is dat je in je huidige functie maximaal kon gaan verdienen) en een compensatie voor te missen toekomstige indexatie.
In de bijlages vind je een stuk: Uitleg nieuw loongebouw. Daarin gaan we verder in op de afspraken over het nieuwe loongebouw met voorbeelden daarbij.

Loon

De salarissen en de salarisschalen worden op 1 juli 2022 en op 1 juli 2023 verhoogd met 2,75%.

Sociaal Plan

Het huidige sociaal plan wordt verlengd tot en met 31 december 2024. De gevolgen van Delta worden allemaal nog met dit sociaal plan opgevangen.

Ouderschapsverlof

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders die gebruik maken van ouderschapsverlof, gedurende 9 weken een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van het dagloon. PGGM gaat deze uitkering 9 weken aanvullen tot 100% van het salaris.

Uitzendkrachten/flexmedewerkers

Uitzendkrachten en flexmedewerkers die dezelfde werkzaamheden verrichten als medewerkers in dienst van PGGM, ontvangen voortaan dezelfde salarisschalen, salarisaanpassingen, overwerkvergoedingen en reiskostenvergoeding.

Al deze afspraken en de overige afspraken kun je volledig uitgewerkt terugvinden in de bijlage "Onderhandelingsresultaat".

Conclusie

Als CNV Vakmensen zijn wij tevreden met het totaalpakket aan afspraken dat wij hebben kunnen maken. De structurele loonsverhoging sluit aan bij afspraken die op andere plekken zijn gemaakt en soms zelfs hoger. Uitzendkrachten worden op dezelfde manier beloond als medewerkers van PGGM. We zijn ook blij met de verlenging van het Sociaal Plan, dat biedt zekerheid voor de medewerkers die gevolgen gaan ondervinden van alle ontwikkelingen bij PGGM en in pensioenland. Het nieuwe loongebouw leidt helaas voor nieuwe medewerkers tot lagere salarissen in de schalen 5 tot en met 9, maar voor huidige medewerkers zijn in onze ogen goede overgangsmaatregelen afgesproken die behoud op perspectief garanderen en compenseren voor gemiste toekomstige indexatie over een persoonlijke toeslag.

Ledenbijeenkomst via Teams en stemmen

Op dinsdag 25 januari 2022 om 15.30 uur organiseren wij een Teams-bijeenkomst voor de leden van CNV Vakmensen. Daar geven wij toelichting en uitleg en kun jij je vragen stellen.
Als je daar bij wilt zijn, stuur dan een mail naar: k.tulner@cnvvakmensen.nl.  Doe dat voor 25 januari 2022, dan ontvang je een uitnodiging met link voor de ledenbijeenkomst via Teams.
Je kunt je stem uitbrengen door op deze link te klikken. Dat kan tot 31 januari 2022.

Voor meer informatie kun je HIER terecht op de cao-pagina. 

Mede namens Dirk Veldhuizen, delegatielid CNV Vakmensen,

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-22 48 62 74
E  k.tulner@cnvvakmensen.nl

Downloads

Heb je een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error