Onderhandelingsresultaat cao Canon-Océ

Op 5 juni is de vierde onderhandelingsronde geweest over een nieuwe cao voor Canon-Océ.

Vakbonden en jullie werkgever zijn overeengekomen om de huidige cao met 12 maanden te verlengen met daarbij een structurele loonsverhoging van 2,25%. Deze structurele loonsverhoging vindt plaats in twee stappen:
op 1 september 2019 plus 1% en op 1 februari plus 1,25%.

Er is afgesproken dat als je op 30 juni 2020 lid bent van een van de bonden, die partij zijn in deze cao, op vertoon van een bewijs van betaling – nader uit te werken door CNV Vakmensen (overzicht brief betalingen van CNV Vakmensen - deze wordt verstrekt in de eerste week van juli 2020) je tijdens de looptijd van deze cao de kosten van je lidmaatschap door Canon-Océ wordt vergoed. Je kunt daardoor 1 jaar gratis lid zijn.
Belangrijke reden om collega’s die nog geen lid zijn om deze lid te maken van onze bond. De werkgever voldoet hiermee aan ons verzoek om iets extra’s te doen voor leden van de vakbonden. Immers, de meeste NIET georganiseerden leden denken dat een cao zomaar tot stand komt. In werkelijkheid komt jullie cao tot stand door veel inzet van kaderleden en vakbondsbestuurders van de vakbonden.

Er zijn enkele protocolafspraken gemaakt, die nader worden toegelicht tijdens de ledenraadplegingen. Er verandert verder niets aan de huidige arbeidsvoorwaarden; de seniorenregeling blijft zoals deze nu is.
In verband met de financiële situatie waarin Canon/Océ zich bevindt denken wij dat dit op nu een goede afspraak is.
Voor de CNV Vakmensen is dit binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid niet datgene wat wij vroegen aan jullie werkgever. Dit eindbod leggen wij neutraal voor aan onze leden.

Leden van CNV Vakmensen stemmen – net zoals de leden van andere bij de onderhandelingen betrokken vakbondsleden – over het bereikte resultaat tijdens de bijeenkomsten. Wij vragen jullie dan ook dringend om naar een van de volgende bijeenkomsten te komen om je stem te laten horen. Mocht je verhinderd zijn voor een van de bijeenkomsten, en toch je stem te willen geven: stuur dan een mail naar: r.jongen@cnvvakmensen.nl
Zet in de mail of je VOOR of TEGEN het bereikte resultaat bent. Zet je naam en lidmaatschapsnummer CNV Vakmensen in dezelfde mail.

De bijeenkomsten zijn op:

woensdag 26 juni 2019 te Océ Venlo
aanvang 12.00 uur en aanvang 14.00 uur

woensdag 26 juni 2019 te ’s-Hertogenbosch - Canon
aanvang 17.30 uur

Namens Gé Du Buf - kaderlid CNV Vakmensen Océ Venlo
René Jongen
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 29 61
E: r.jongen@cnvvakmensen.nl